Studiu Privind Impozitele Indirecte in Sistemul Fiscal din Romania

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I
IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ROMÂNIA – CARACTERIZARE GENERALĂ
1.1. Aspecte generale privind impozitele indirecte 5
1.2. Caracteristici generale ale impozitelor indirecte 7
1.3. Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în România în perioada 2006-2016..15
CAPITOLUL II
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ÎN PRACTICA FISCALĂ DIN ROMÂNIA
2.1. Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată 20
2.2. Plătitorii de TVA ,.23
2.3. Operaţiuni economice supuse taxei pe valoarea adăugată 24
2.4. Operaţiuni scutite de plata taxei pe valoarea adăugată 26
2.5. Determinarea şi plata taxei pe valoarea adăugată 31
CAPITOLUL III
DETERMINAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S.C. EURO STANDARD BUISNESS " S.R.L
3.1. Prezentarea generală a societăţii 34
3.2. Determinarea taxei pe valoarea adăugată 35
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 41
BIBLIOGRAFIE 43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu