STUDIU PRIVIND SCHIMBARILE DIN ECONOMIE SI IMPLICATIILE LOR IN DOMENIUL MILITAR 2

                                   CUPRINS
    INTRODUCERE.............................................................
...........................................5
    Capitolul 1.  Schimbările sociale – factori  de  evolutie,  inovaţie  şi
progres                                                                    a
societăţilor................................................................
......................7
1.                           Factorii                          schimbărilor
   sociale..................................................................
   .... ......7
2.                                                              Societăţile
   agrare...................................................................
   ...........................12
3.    Revoluţiile   industriale    -   un   nou   val    al    schimbărilor
   sociale............................15
4.                  Tendinţe                 ale                  economiei
   moderne..................................................................
   .....20
   1.                                                           Globarizarea
      mondială...............................................................
      ..........20
   2.          România         ţară         mambră         a         Uniunii
      Europene..........................................22
   3.                  România                  ţară                  membră
      NATO..............................................................25
    Capitolul   2.   IMPLICAŢIILE   SCHIMBĂRILOR   DIN    ECONOMIE    ASUPRA
ARMATEI.....................................................................
.......................................................28
    2.1. Primul Val al schimbărilor sociale - dezvoltarea primului  tip  de
război......................................................................
..............................................................29
         2.1.1.    Sistemul   economic   agricol   şi   primul    tip    de
război................................29
            2.1.2. Influenţele economiei asupra dimensiunilor armetelor  din
Primul
Val.........................................................................
...............................................................32
         2.1.3.   Economia   Primului   Val   şi    dezvoltarea    tehnicii
militare........................33
    2.2.  Economia celui de-al doilea  val  –  armata  celui  de-al  doilea
val......................35
         2.2.1. Sistemul economic industrial şi apariţia celui de-al  doilea
tip                                                                       de
război......................................................................
..............................................................35
         2.2.2.      Producţia      de      masă      –      armata       de
masă.......................................................38
         2.2.3. Schimbările economice şi dezvoltarea tehnicii în  Al  Doilea
Val.........................................................................
...............................................................40
    2.3.      Războiul     din     perspectiva     tendinţelor      actuale
....................................................43
         2.3.1.      Riscuri      şi       ameninţări       la       adresa
securităţii...............................................43
         2.3.2. Reconfigurarea centrelor de putere şi influenţa lor  asupra
războiului..................................................................
............................................................52
         2.3.3.        Fizionomia         câmpului         de         luptă
modern...................................................57
         2.3.4. Dezvoltarea tehnologică şi tipologia războaielor la început
de
mileniu.....................................................................
.............................................................60
    Capitolul 3. REFORMA ÎN ARMATA ROMÂNIEI –  STUDIU  PRIVIND  IMPLICAŢIILE
EVOLUŢIEI PRODUSULUI  INTERN  BRUT  ASUPRA  EVOLUŢIEI  CHELTUIELILOR  PENTRU
APĂRARE.....................................................................
....66
.
3.1.        Determinări        ale        reformei         în         armata
României............................................................66
3.2.     Etapele     procesului     de     restructurare      a      armatei
române................................................70
3.3.        Perspective         ale         armatei         române         –
2015...............................................................71
3.4. Studiu privind implicaţiile evoluţiei  Produsului  Intern  Brut  asupra
evoluţiei                        Cheltuielilor                        pentru
Apărare.....................................................................
.........................74
CONCLUZII...................................................................
.....................................................83
BIBLIOGRAFIE................................................................
..................................................85
ANEXE.......................................................................
.........................................................88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu