Studiu privind stabilitatea indicilor de prospetime in carnea de pui refrigerata

CUPRINS
|Introducere..................................................|4  |
|...........................................................  |   |
|Lista tabelelor şi lista                                     |6  |
|figurilor....................................................|   |
|.........................                                    |   |
|Partea I: Studiu                                             |7  |
|bibliografic.................................................|   |
|................................                             |   |
|1. Carnea de                                                 |8  |
|pasăre.......................................................|   |
|........................................                     |   |
|1.1. Importanţa cărnii de                                    |8  |
|pasăre.......................................................|   |
|.................                                            |   |
|1.2. Compoziţia şi valoarea nutritivă a cărnii de            |9  |
|pasăre....................................                   |   |
|1.2.1. Compoziţia chimică generală a                         |9  |
|cărnii..................................................     |   |
|1.2.2. Compoziţia chimică a cărnii de                        |15 |
|pasăre.................................................      |   |
|1.3. Modificări ale cărnii de pasăre                         |20 |
|post-sacrificare.........................................    |   |
|1.4. Caracteristicile de prospeţime ale cărnii de            |26 |
|pasăre....................................                   |   |
|1.5. Aprecierea calităţii cărnii de                          |29 |
|pasăre.......................................................|   |
|....                                                         |   |
|1.5.1. Examenul                                              |30 |
|organoleptic.................................................|   |
|........................                                     |   |
|1.5.2. Determinări                                           |31 |
|fizico-chimice...............................................|   |
|....................                                         |   |
|1.5.2.1. Determinarea pH-ului                                |31 |
|1.5.2.2. Determinarea azotului uşor                          |32 |
|hidrolizabil.........................................        |   |
|1.5.2.3. Determinarea hidrogenului                           |32 |
|sulfurat................................................     |   |
|1.5.2.4. Determinarea                                        |33 |
|umidităţii...................................................|   |
|...............                                              |   |
|1.5.2.5. Determinarea substanţelor                           |33 |
|proteice................................................     |   |
|1.5.2.6. Determinarea substanţelor                           |34 |
|grase....................................................    |   |
|1.5.2.7. Determinarea substanţelor minerale                  |34 |
|totale.....................................                  |   |
|2. Conservarea cărnii prin                                   |35 |
|frig.........................................................|   |
|....................                                         |   |
|2.1. Principiile generale ale conservării cărnii prin        |35 |
|frig....................................                     |   |
|2.2. Factori care influenţează refrigerarea                  |38 |
|cărnii...............................................        |   |
|2.3. Depozitarea cărnii                                      |39 |
|refrigerate..................................................|   |
|...................                                          |   |
|Partea a II-a: Cercetări                                     |41 |
|personale....................................................|   |
|...................                                          |   |
|3. Materiale şi metode de                                    |42 |
|analiză......................................................|   |
|...................                                          |   |
|3.1. Stabilirea compoziţiei globale a cărnii de              |43 |
|pasăre..........................................             |   |
|3.1.1. Determinarea conţinutului de                          |43 |
|apă..........................................................|   |
|..                                                           |   |
|3.1.2. Determinarea substanţelor proteicie                   |44 |
|totale..............................................         |   |
|3.1.3. Determinarea conţinutului de                          |44 |
|lipide.......................................................|   |
|.                                                            |   |
|3.2. Indici de apreciere a prospeţimii cărnii de             |45 |
|pui..............................................            |   |
|3.2.1. Efectuarea examenului                                 |45 |
|organoleptic.................................................|   |
|......                                                       |   |
|3.2.2. Evaluarea pH-ului                                     |46 |
|cărnii.......................................................|   |
|..................                                           |   |
|3.2.3. Evaluarea cantităţii de azot uşor                     |47 |
|hidrolizabil..........................................       |   |
|3.2.4. Identificarea prezenţei hidrogenului                  |48 |
|sulfurat..........................................           |   |
|4. Rezultate şi                                              |50 |
|discuţii.....................................................|   |
|.......................................                      |   |
|4.1. Stabilirea compoziţiei globale a cărnii de              |50 |
|pui...............................................           |   |
|4.2. Analize fizico-chimice pentru aprecierea stării de      |51 |
|prospeţime.....................                              |   |
|4.2.1. Dinamica pH-ului cărnii de pui depozitate la          |51 |
|4oC...................................                       |   |
|4.2.2. Studiul variaţiei conţinutului de azot uşor           |52 |
|hidrolizabil...........................                      |   |
|4.2.3. Identificarea prezenţei hidrogenului                  |53 |
|sulfurat..........................................           |   |
|4.3. Analize biostatistice                                   |54 |
|corelaţionale................................................|   |
|.................                                            |   |
|Concluzii....................................................|61 |
|.............................................................|   |
|Bibliografie.................................................|63 |
|............................................................ |   |
                               Lista tabelelor
|Tabelul 1: Compoziţia chimică a cărnii diferitelor specii de|10  |
|animale.................                                    |    |
|Tabelul 2:Compoziţia grăsimii diferitelor specii de         |12  |
|animale...............................                      |    |
|Tabelul 3: Conţinutul în vitamine al cărnii provenită de la |13  |
|specii diferite..........                                   |    |
|Tabelul 4: Conţinutul în fier, cupru şi zinc al diferitelor |14  |
|cărnuri.........................                            |    |
|Tabelul 5: Compoziţia chimică a cărnii de                   |15  |
|pasăre...............................................       |    |
|Tabelul 6: Conţinutul în apă şi proteine al cărnii de       |17  |
|pui.....................................                    |    |
|Tabelul 7: Compoziţia în lipide, acizi graşi şi colesterol a|17  |
|cărnii de pui.............                                  |    |
|Tabelul 8: Cantităţile unor săruri minerale în carnea de    |18  |
|pasăre.........................                             |    |
|Tabelul 9: Cantităţile unor vitamine în carnea de           |19  |
|pasăre....................................                  |    |
|Tabelul 10: Randamentul în carcasă şi subproduse la         |28  |
|păsări..............................                        |    |
|Tabelul 11: Categorii de calitate a păsărilor               |29  |
|tăiate.............................................         |    |
|Tabelul 12: Valorile medii ale compoziţiei chimice a cărnii |50  |
|de pui.....................                                 |    |
|Tabelul 13: Dinamica pH-ului în carnea de pui               |51  |
|refrigerată................................                 |    |
|Tabelul 14: Cantitatea de azot hidrolizabil în carnea de pui|51  |
|depozitată.............                                     |    |
|Tabelul 15: Prezenţa hidrogenului sulfurat în carnea de pui |53  |
|refrigerată............                                     |    |
|Tabelul 16: Valorile coeficienţilor de corelaţie pH, NH3 şi |55  |
|timp.........................                               |    |
                               Lista figurilor
|Figura 1: Fazele parcurse de musculatură                    |21  |
|post-sacrificare................................            |    |
|Figura 2: Corelaţia pH carne – timp de păstrare în stare    |55  |
|refrigerată.................                                |    |
|Figura 3: Corelaţia NH3 carne – timp de păstrare în stare   |56  |
|refrigerată...............                                  |    |
|Figura 4: Corelaţia concentraţie NH3 carne refrigerată –    |57  |
|pH............................                              |    |
|Figura 5: Corelaţia pH carcasă refrigerată – timp de        |57  |
|păstrare..........................                          |    |
|Figura 6: Corelaţia pH piept pui refrigerat – timp de       |58  |
|păstrare...........................                         |    |
|Figura 7: Corelaţia pH pulpe pui refrigerate – timp de      |58  |
|păstrare........................                            |    |
|Figura 8: Dreapta de regresie NH3 – timp de păstrare        |59  |
|(carcase pui).................                              |    |
|Figura 9: Dreapta de regresie NH3 – timp de păstrare (piept |59  |
|pui)......................                                  |    |
|Figura 10: Dreapta de regresie NH3 – timp de păstrare (pulpe|60  |
|pui)...................                                     |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu