Studiul privind rolul marcii si al pretului de vanzare asupra comportamentului de cumparare si de consum

                                   CUPRINS
|DOMENIUL DE                                                         |1  |
|STUDIU..............................................................|   |
|..............................................                      |   |
|CAP.1. CONŢINUTUL ŞI ROLUL STUDIULUI                                |   |
|COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI                                     |   |
|Conceptul de comportament şi rolul studiului                        |   |
|comportamentului                                                    |2  |
|consumatorului......................................................|   |
|..............................                                      |   |
|      1.2. Influenţe asupra comportamentului                        |4  |
|consumatorului......................................................|   |
|...                                                                 |   |
|             1.2.1. Factorii specifici mixului de marketing şi      |   |
|influenţa lor                                                       |   |
|                       asupra deciziei                              |5  |
|consumatorului......................................................|   |
|..........................                                          |   |
|             1.2.2. Factorii de influenţă asupra comportamentului   |6  |
|consumatorului.............................                         |   |
|             1.2.3. Influenţe situaţionale asupra deciziei de       |12 |
|cumpărare................................................           |   |
|      1.3. Procesul decizional de                                   |12 |
|cumpărare...........................................................|   |
|....................                                                |   |
|                    1.3.1. Tipologia comportamentelor de            |12 |
|cumpărare......................................................     |   |
|                    1.3.2. Etapele procesului de                    |13 |
|cumpărare...........................................................|   |
|...........                                                         |   |
|CAP.2. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND CONŢINUTUL ŞI ROLUL MĂRCII    |   |
|             ÎN MARKETIGUL MODERN                                   |   |
|      2.1. Generalităţi privind noţiunea de                         |16 |
|marcă...............................................................|   |
|...............                                                     |   |
|             2.1.1.De ce este nevoie de o                           |16 |
|marcă?..............................................................|   |
|....................                                                |   |
|             2.1.2. Ce este                                         |17 |
|marca?..............................................................|   |
|...........................................                         |   |
|      2.2. Trei concepte noi pentru gestiunea mărcilor              |18 |
|....................................................................|   |
|      2.3. Sensibilitatea şi fidelitatea consumatorilor faţă de     |22 |
|mărci..................................................             |   |
|       2.3.1.  Diferenţe între sensibilitatea şi fidelitatea faţă de|22 |
|mărci.........................................                      |   |
|      2.4. Diferite tipuri de sensibilitate faţă de                 |26 |
|mărci...............................................................|   |
|........                                                            |   |
|   2.4.1. Nouă scenarii de sensibilitate faţă de                    |26 |
|mărci.............................................................  |   |
|  2.4.2. Corespondenţa dintre produse şi scenariile de sensibilitate|27 |
|faţă de mărci...............                                        |   |
|      2.5. Gradul de implicare al consumatorilor şi sensibilitatea  |28 |
|faţă de mărci...............................                        |   |
|  2.5.1. Tipologia situaţiilor de cumpărare                         |28 |
|....................................................................|   |
|......                                                              |   |
|  2.5.2. Consecinţele diferitelor situaţii de                       |29 |
|cumpărare.........................................................  |   |
|CAP.3. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND CONŢINUTUL  ŞI ROLUL PREŢULUI |   |
|              ÎN MARKETIGUL MODERN                                  |   |
|      3.1. Preţul – variabilă a mixului de                          |31 |
|marketing...........................................................|   |
|...............                                                     |   |
|      3.2. Abordare problematică a preţului din persectiva          |31 |
|producătorului şi a consumatorului......                            |   |
|             3.2.1 Preţul – problema                                |31 |
|producătorului......................................................|   |
|.......................                                             |   |
|  3.2.2 Preţul – problema                                           |32 |
|consumatorului......................................................|   |
|......................                                              |   |
|      3.3. Sensibilitatea pieţei faţă de                            |34 |
|preţ................................................................|37 |
|.........................                                           |   |
|3.4. Tehnici, reguli şi trucuri bazate pe                           |   |
|preţ................................................................|   |
|.............                                                       |   |
|CAP.4. STUDIUL PRIVIND ROLUL MĂRCII ŞI AL PREŢULUI  DE VÂNZARE      |   |
|ASUPRA            COMPORTAMENTULUI DE  CUMPĂRARE ŞI DE CONSUM       |   |
|      4.1. Informaţii necesare                                      |43 |
|studiului...........................................................|   |
|...................................                                 |   |
|      4.2. Analiza datelor                                          |47 |
|obţinute............................................................|   |
|.........................................                           |   |
|  4.2.1. Analiza  existenţei unei relaţii de determinare între      |   |
|venitul  cumpărătorilor                                             |60 |
|şi sensibilitatea faţă de mărcile de produse……………………………………………….     |   |
|4.2.2.   Analiza existenţei unei relaţii de determinare între vârsta|64 |
|cumpărătorilor                                                      |   |
|şi influenţa  reducerilor de preţuri asupra comportamentului de     |   |
|cumpărare...........................                                |   |
|CONCLUZII ALE STUDIULUI ŞI                                          |66 |
|PROPUNERI...........................................................|   |
|.............                                                       |   |
|ANEXA                                                               |68 |
|1...................................................................|   |
|....................................................................|   |
|.                                                                   |   |
|BIBLIOGRAFIE                                                        |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu