Tranzactii pe piata de capital prin intermediul Bursei Monetar-Financiare

                                   Cuprins
Capitolul 1. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu
(BMFMS)....................................................4
    1.1. Prezentarea generală a Bursei Monatr- Financiare şi de Mărfuri
Sibiu.....................................4
    1.2. Produsele  tranzacţionate la
BMFMS.......................................................................
.................6
    1.3. Rezultate obţinute şi perspective
............................................................................
..................8
    1.4. Casa Română de Compensaţie
(CRC).......................................................................
................9
      1.4.1 Funcţiile Casei Române de
Compensaţie.................................................................
...........10
      1.4.2. Membrul
compensator.................................................................
......................................10
Capitolul 2. Tranzacţionarea produselor financiare derivate la
BMFMS................................................12
    2.1.        Prezentarea         contractelor         futures         şi
options.....................................................................
.........12
    2.2.      Mecanismul      de      tranzacţionare       în       pieţele
futures.....................................................................
.18
      2.2.1.          Etape          de          tranzacţionare           la
BMFMS.......................................................................
............20
        2.2.1.1.                         Accesul                         în
      piaţă..................................................................
      .......................................20
        2.2.1.2.         Iniţierea         unei         poziţii          pe
   piaţă.....................................................................
   ................21
        2.2.1.3.                        Marcarea                         la
   piaţă.....................................................................
   ..................................21
        2.2.1.4.   Modalitatea   de   lichidare   a   poziţiilor   deschise
   deţinute.............................................22
      2.2.2.                           Ordinele                           de
tranzacţionare..............................................................
...................................23
   2.3.          Categorii          de          produse           financiare
derivate....................................................................
................24
      2.3.1.         Derivatele         financiare         pe         indici
bursieri....................................................................
..........24
        2.3.1.1.        Contractele        futures        pe         indici
      bursieri...............................................................
      .........26
        2.3.1.2.      Contractele      de      opţiuni      pe       indici
   bursieri..................................................................
   .26
      2.3.2.              Derivatele              financiare              pe
valute......................................................................
.....................27
        2.3.2.1.             Contractele             futures             pe
      valute.................................................................
      ....................27
        2.3.2.2.    Opţiuni    pe    contracte    futures     pe     valute
   .....................................................................28
      2.3.3.        Derivatele         financiare         pe         dobânzi
............................................................................
...........29
        2.3.3.1.        Contractele         futures         pe         rata
      dobânzii...............................................................
      ...........29
        2.3.3.2.    Opţiunile    pe    contractele    futures    pe    rata
   dobânzii......................................................30
      2.3.4.              Derivatele              financiare              pe
acţiuni.....................................................................
....................31
        2.3.4.1.             Contractele             futures             pe
      acţiuni................................................................
      ...................31
        2.3.4.2.      Opţiunile      pe      contracte      futures      pe
   acţiuni..................................................................3
   1
Capitolul  3.  Tranzacţii  la  Bursa  Monetar-Financiară   şi   de   Mărfuri
Sibiu...............................................33
   3.1.
Hedgingul...................................................................
.................................................................33
      3.1.1.                                                          Riscul
valutar.....................................................................
................................................33
      3.1.2.
Basis.......................................................................
............................................................34
      3.1.3. Hedging parţial şi
dinamic.....................................................................
............................35
      3.1.4. Long Hedge (pentru importator) şi short hedge (pentru
exportator)..................................36
      3.1.5. Rolul
hedgingului.................................................................
..............................................36
   3.2.
Speculaţia..................................................................
..................................................................38
      3.2.1. Esenţa speculaţiei
bursiere....................................................................
.............................38
      3.2.2. Rolul
speculaţiei.................................................................
................................................39
      3.2.3. Funcţiile speculaţiei
............................................................................
..............................39
      3.2.4. Tipologii de speculatori
............................................................................
........................41
   3.3. Arbitrajul
............................................................................
........................................................42
      3.2.1. Rolul arbitrajului în piaţă
............................................................................
......................42
   3.4. Analiza tehnică şi
fundamentală................................................................
.................................43
Capitolul 4. Oportunitatea investiţiei la SIF-
uri.........................................................................
..............49
   4.1.Introducere...........................................................
........................................................................49
   4.2.Prezentarea Societăţilor de Investiţii
Financiare..................................................................
........50
   4.3. Atractivitatea investiţiei în acţiuni
SIF.........................................................................
..............51
      4.3.1.Lichiditatea
............................................................................
.............................................51
      4.3.2. Evoluţia preţurilor acţiunilor SIF şi potenţialul lor de
creştere .........................................53
      4.3.3. Randamentul din dividende
............................................................................
..................58
        4.3.3.1. Influenţa datei de referinţă asupra preţului acţiunilor
..............................................59
   4.4. Oportunitatea investiţiei în contracte futures pe acţiunile SIF2 şi
SIF5 ....................................59
   4.5.
Concluzii...................................................................
..................................................................61
      Bibliografie
      Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu