Tranzitia politica in Romania postcomunista

Cuprins
I. Lista Abrevierilor    3
II. Introducere    5
III. Preambul    9
a) Ce este tranziţia?    9
b) Revoluţia din decembrie 1989 – moment al schimbării    11
IV. Preşedinţia României şi alegerile prezidenţiale    17
a) Prezentare generală    17
b) Alegerile libere din 20 mai 1990    22
c)Alegerile în baza Constituţiei din 27 septembrie 1992    27
d) Începutul schimbării şi alternanţa democratică    29
e) Alegerile din 2000 şi pericolul vadimist    31
f) O nouă schimbare – alegerile din 2004 şi victoria lui Traian Băsescu    33
g) Concluzii    35
V. Sistemul de partide    37
a) Delimitări conceptuale    37
b) Sistemul electoral şi performanţa partidelor în cadrul acestuia    39
c) Concluzii    47
VI. Statul de drept    49
a) Delimitări conceptuale    49
b) Atacuri la statul de drept    49
c) Concluzii    55
VII. Concluzii generale    56
VIII. Bibliografie    58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu