ACTIVITATILE BANCARE SI ROLUL LOR IN ECONOMIE

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII  GENERALE  PRIVIND  ORGANIZAREA  ŞI  CONDUCEREA  SISTEMULUI  ŞI
APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ
    I.1.Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar  în  ţara
noastră…………..3
    I.2.Restructurarea sistemului bancar din ţara noastră, în  perioada  de
tranziţie la economia de piaţă……………………………………………………………………………………………7
    I.3.Privatizarea băncilor comerciale  cu  capital  majoritar  de  stat,
factor         esenţial         în         restructurarea         sistemului
bancar……………………………………………….……………..11
    I.4.Posibilităţi  de  îmbunătăţire  a  activităţii  sistemului   bancar
românesc……................16
    I.5.Rolul băncilor în economie………………………………………………................21
 CAPITOLUL II
 ACTIVITATEA BĂNCILOR – INTERMEDIEREA FINANCIAR
 BANCARĂ
    II.1.Operaţiuni bancare pasive………………………………………………………...24
    II.1.1.Concept…………………………………………………………………………24
    II.1.2.Fonduri proprii……………………………………………………….................24
    II.1.3.Depozitele constituite la societatea bancară…………………………………….26
    II.1.3.1.Noţiuni generale………………………………………………………………26
    II.1.3.2.Alte caracteristici ale depozitelor bancare……………………………………27
    II.1.3.3.Dobânda la depozitele bancare……………………………………………….28
    II.1.3.3.1.Rata dobânzii……………………………………………………………….29
    II.2.Operaţiuni bancare active………………………………………………………...30
    II.2.1.Noţiuni generale………………………………………………………………..30
    II.2.2.Numerarul şi depozitele la Banca Centrală…………………………………….31
    II.2.3.Creditul    –pârghie     de     dezvoltare     a     activităţii
economice……………………….32
    II.2.3.1.Categorii de credite…………………………………………………………..33
    II.2.3.2.Principiile      generale       ale       activităţii       de
creditare………………………………34
    II.2.3.3.Fundamentarea deciziilor de creditare………………………………………35
    II.3.Operaţiuni cu titluri financiare…………………………………………………..42
    II.3.1.Noţiuni generale……………………………………………………………….42
    II.3.2.Categorii de titluri pe piaţa financiară…………………………………………43
    II.3.3.Operaţiuni cu titluri pe piaţa financiară………………………………………..45
CAPITOLUL III
STUDII PRACTICE PRIVIND ACTIVITĂŢILE BANCARE BAZATE  PE  MANAGEMENTUL  RATEI
DOBÂNZII
    III.1.Teorii                                                     asupra
dobânzii……………………………………………..............................46
    III.1.1.Teoria fondurilor de împrumut…………………………………………………….47
    III.1.1.1.Schimbări   în    oferta    şi    cererea    fondurilor    de
împrumut………………………….49
    III.1.2.Inflaţia şi nivelul ratei dobânzii…………………………………………………....51
    III.1.3.Rata dobânzii şi ciclul întreprinderii……………………………………………….54
    III.2.Factorii care determină nivelul ratei dobânzii……………………………………….55
    III.3.Determinarea  nivelului  ratei  active   de   bază.   Studiu   de
caz………………………….57
    III.4.Managementul ratei dobânzii………………………………………………………..60
    III.4.1.Metode   de   gestionare   a   ratei    dobânzii-    prezentare
generală………………………61
    III.4.2.Factorii care influenţează mărimea venitului net din dobânda pe
termen scurt…..63
    III.4.2.1.Fluctuaţiile                                            ratei
dobânzii………………………………………….....................64
    III.4.2.2.Diferenţa dintre dobânzile încasate  şi  cele  bonificate  de
bancă………………...67
    III.4.2.3.Variaţia            în            volumul             active-
pasive………………………………….....................69
    III.4.2.4.Schimbările în structura portofoliului……………………………………….….70
    III.5.Metoda discrepanţei (GAP)………………………………………………………....72
    III.5.1.Consideraţii teoretice……………………………………………………………..72
    III.5.2.Managementul  ratei  dobânzii  prin  metoda  GAP.   Studiu   de
caz………………….73
    III.5.3.Managementul GAP-ului……………………………………………………….....81
    III.6.Metoda discrepanţei……………………………………………………....................85
    III.6.1.Consideraţii teoretice……………………………………………………………...85
    III.6.2.Managementul  ratei  dobânzii  prin  metoda  DGAP.  Studiu   de
caz………………...89
    III.7.Comparaţii               între               GAP               şi
DGAP……………………………………….....................96
    III.8.Aplicaţii practice privind fondurile proprii…………………………………………97
        III.8.1. Studiu privind determinarea primei de emisiune, modificarea
                                în capitalul
                    băncii, cursul unei acţiuni după
emisiune……………………………...................97
       III.8.2 Studiu privind determinarea valorii reale a acţiunii, a
preţului de
                  emisiune, a cursului acţiunii după
emisiune…………………………….................98
         III.8.3. Studiu privind determinarea valorii cursului teoretic, a
                            efectului de diluţie
                  şi a valorii de
subscriere………………………………………………...................99
           III.9.Aplicaţii     practice      privind       deciziile      de
creditare………………………...................100
       III.9.1. Studiu privind calcularea anuităţilor şi întocmirea
tabelului de
                   rambursare a
împrumutului…………………………………………...................100
       III.9.2. Studiu privind determinarea
dobânzii...................................................................1
02
    III.10.Aplicaţii practice privind analiza de bonitate şi  rentabilitate
a firmei..................104
       III.10.1. Studiu privind determinarea indicatorilor de nivel,
structură si de
performanţă.................................................................
........................................104
    III.11.       Aplicaţii        practice        privind        titlurile
financiare…………………………………....107
    III.11.1. Studiu privind determinarea preţului de  răscumpărare  plătit
de
bancă.......................................................................
...............................................107
      III.11.2. Studiu privind determinarea taxei scontului
BIBLIOGRAFIE………………………….………………………………………………..108

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu