ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO FINANCIARA A SOCIETATII X

                                C U P R I N S
      CAPITOLUL    I - DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL  S.C. PRODPAN
S.A. CALARASI
          1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PRODPAN S.A. CALARASI
           1.2.  ORGANIZAREA  STRUCTURALA
           1.3. DIAGNOSTICUL  POTENTIALULUI  TEHNICO-PRODUCTIV
           1.4.  DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI  AL  UTILIZARII  RESURSELOR
      UMANE
           1.5.  DIAGONISTICUL ACTIVITATII ECONOMICE
           1.6.  DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE MARKETING
           1.7.    DIAGNOSTICUL  FINANCIAR
           1.8.   CONCLUZIILE GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI
      CAPITOLUL     II - ANALIZA PERFORMANTEI ECONOMICE LA S.C.PRODPAN
S.A.CALARASI
                  2.1.ANALIZA CONSUMURILOR SPECIFICE
           2.2.ANALIZA COSTURILOR UNITARE
      CAPITOLUL III - CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE
           3.1. CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE FARA EFORTURI SUPLIMENTARE
           3.2.CRESTEREA PERFORMANTEI ECONOMICE CU COSTURI SUPLIMENTARE
      CAPITOLUL   IV - CONCLUZII   SI   PROPUNERI
      Pagini 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu