ANALIZA DIAGNOSTIC IN VEDEREA RESTRUCTURARII ACTIVITATII FIRMEI SC Panvitan SA

1 CUPRINS:
CAPITOLUL I.   ANALIZA DIAGNOSTIC  ……….………………....  4
     1.   Analiza diagnostic ca metodă ………………………………….  4
      1.2. Analiza diagnostic pentru restructurare………………………..  10
CAPITOLUL II.  PREZENTAREA FIRMEI S.C. PANVITAN S.A.…14
         2.1. Prezentarea sectorului de morărit şi panificaţie……………...…14
                  2.1.1. Aspecte generale ………………………………………14
                  2.1.2. Sectorul de morărit şi panificaţie………………………14
         2.2. Agentul economic………………………………………………18
                  2.2.1. Scurt istoric al societăţii……………………………….18
                  2.2.2. Rolul şi obiectul de activitate al societăţii
comerciale...18
                  2.2.3. Dotarea societăţii comerciale………………………….19
                  2.2.4. Capitalul social………………………………………...23
         2.3. Caracterizarea societăţii………………………………………...23
                  2.3.1. Organizarea structurală………………………………...23
                  2.3.2. Capacităţile de producţie existente şi gradul de
utilizare al
                 acestora………………………………………………..26
                  2.3.3. Producţia şi tehnologiile……………………………….29
         2.4. Cheltuieli de producţie şi rezultate economice…………………36
                  2.4.1. Cheltuieli de producţie…………………………………36
                  2.4.2. Productivitatea muncii…………………………………38
                  2.4.3. Costuri, preţuri…………………………………………40
         2.5. Activitatea de marketing ……………………………………….44
         2.6. Analiza principalilor indicatori economico –
financiari………..47
CAPITOLUL III. ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. PANVITAN S.A.51
         3.1. Diagnosticul resurselor umane………………………………….51
                  3.1.1. Structura  personalului……………………………….. 51
                  3.1.2. Dinamica de personal………………………………….52
                  3.1.3. Politica salarială……………………………………….53
                  3.1.4. Pregătirea profesională………………………………...54
                  3.1.5. Protecţia socială……………………………………….55
         3.2. Diagnosticul comercial…………………………………………56
                  3.2.1. Cercetarea factorilor pieţei…………………………….56
                  3.2.2. Cercetarea structurii şi dimensiunii
pieţei……………..58
                  3.2.3. Studierea cererii de mărfuri……………………………61
                  3.2.4. Cercetarea ofertei………………………………………61
                  3.2.5. Studierea preţurilor…………………………………….65
                  3.2.6. Studierea conjuncturii pieţei…………………………...66
         3.3. Diagnosticul economico – financiar……………………………66
                  3.3.1. Rezultate financiare……………………………………66
                  3.3.2. Analiza situaţiei generale a
patrimoniului……………..70
                  3.3.3. Analiza patrimoniului net……………………………...73
                  3.3.4. Analiza corelaţiei creanţe datorii………………………73
                  3.3.5. Diagnosticul pe baza ratelor de
rentabilitate…………..75
                  3.3.6. Diagnosticul lichidităţii şi
solvabilităţii……………….77
                  3.3.7. Diagnosticul corelaţiei fond de rulment, necesar
de fond
                 de rulment, trezoreria netă…………………………….79
CAPITOLUL IV. PROPUNERI DE RESTRUCTURARE …………...82
         4.1. Direcţii de restructurare………………………………………...82
                  4.1.1. Restructurarea organizatorică………………………….82
                  4.1.2. Restructurarea tehnologică şi de producţie……………89
                  4.1.3. Restructurarea activităţii de marketing………………..91
                  4.1.4. Restructurarea economico - financiară………………..97
                  4.1.5. Previziunea financiară, surse financiare………………103
         4.2. Eficienţa economică a activităţii de restructurare……………..106
CAPITOLUL V.  CONCLUZII…………………………………………109
2
                               3 Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu