Analiza diagnostic SC SA

Cuprins
1.    SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIG A SC TURISM FELIX SA  1
  1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.turism felix s.A 1
  1.2. SINTEZA ANALIZEI DIAGNOSTIC      5
    1.3  SINTEZA ANALIZEI SWOT……………………………………………   ………………………………7
2.    DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI GENERAL…………………………………   …………………10
  2.2. TENDINŢA AFACERII     11
  2.3. STRUCTURA AFACERII    12
   2.3.1. STRUCTURA AFACERII PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI    12
   2.3.2. STRUCTURA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE.   14
  2.4. NIVELUL DE ÎNDATORARE A FIRMEI.  15
  2.5. RELAŢIILE FIRMEI CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII. 16
  2.6. AMPLASAREA AFACERII   17
  2.7. EFECTELE ECOLOGICE    18
  2.8. EFICIENŢA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII FIRMEI     18
3. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI TEHNIC   20
  3.1. PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVE 21
  3.2. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI REPARAŢII      21
  3.3. ASIGURAREA CU IMOBILIZĂRI CORPORALE   21
   3.3.1. VALOAREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE     23
   3.3.2. STAREA MIJLOACELOR FIXE 24
  3.4. EFICIEŢA UTILIZĂRII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE.    25
4. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI UMAN.    27
  4.1. ASIGURAREA CU PERSONALUL.  28
   4.1.1. ASIGURAREA CU NUMĂRUL DE PERSONAL. 28
   4.1.2. CALIFICAREA PERSONALULUI     29
   4.1.3. STRUCTURA PERSONALULUI  30
     4.1.3.1. STRUCTURA PERSONALULUI PE CATEGORII  30
     4.1.3.2. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ VECHIME ÎN MUNCĂ    31
     4.1.3.3. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ CATEGORII DE VÂRSTĂ 32
     4.1.3.4. STRUCTURA PERSONALULUI DUPĂ SEXE     32
  4.2. RENUMERAREA PERSONALULUI.  33
  4.3. EFICIENŢA UTILIZĂRII PERSONALULUI     33
5. DIAGNOSTICUL POTENŢIALULUI COMERCIAL.     36
  5.1. PIAŢA DE APROVIZIONARE.    36
  5.2. PIAŢA DE DESFACERE.   39
   5.2.1. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE FIRMĂ  39
   5.2.2. EVOLUŢIA VOLUMULUI AFACERILOR FIRMEI    41
6. ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE   43
  6.1. SITUAŢIA PATRIMONIULUI ŞI REZULTATELE FINANCIARE.      44
  6.2. ANALIZA PE BAZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE.   46
  6.3. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ A PATRIMONIULUI.    48
   6.3.1. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ A ACTIVULUI.     48
   6.3.2. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ ALE PASIVULUI.   50
  6.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR.  52
  6.5. ANALIZA RATELOR DE GESTIUNE.     51
  6.6. ANALIZA RENTABILITĂŢII FIRMEI    56
  6.7. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT.    57
  BIBLIOGRAFIE    60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu