Analiza-diagnostic,vector al schimbarii organizationale eficiente

|Introducere                                                        |3  |
|Capitolul 1 – Schimbarea organizaţională                           |5  |
|1.1. Prezentare generală a problematicii schimbării organizaţionale|5  |
|1.2.Factorii care determină şi se opun schimbării în cadrul        |7  |
|organizaţiei                                                       |   |
|1.3. Metode de abordare a schimbării organizaţionale               |12 |
|1.4. Comunicarea în contextul schimbării organizaţionale           |14 |
|1.5. Strategii de schimbare organizaţională                        |16 |
|Concluzii                                                          |18 |
|                                                                   |   |
|Capitolul 2 – Analiza-diagnostic organizaţională                   |20 |
|2.1. Locul şi scopul analizei-diagnostic în cadrul procesului de   |20 |
|schimbare organizaţională                                          |   |
|2.2. Definiţia şi caracteristicile analizei-diagnostic             |21 |
|2.3.Tipologia analizei-diagnostic organizaţională                  |25 |
|2.4. Metodologia de lucru în elaborarea analizei diagnostic        |27 |
|2.5. Metode şi tehnici folosite în elaborarea analizei-diagnostic  |28 |
|2.6. Conţinutul cadru al studiului de diagnosticare                |32 |
|Concluzii                                                          |33 |
|                                                                   |   |
|Capitolul 3 - Un model de diagnosticare organizaţională: modelul   |35 |
|Nadler-Tushman                                                     |   |
|3.1. Organizaţia – sistem deschis                                  |35 |
|3.2. Intrările şi ieşirile organizaţiei                            |36 |
|3.3.Definiţia şi componentele organizaţiei                         |38 |
|3.4.Conceptul şi ipotezele corespondenţei                          |38 |
|Concluzii                                                          |40 |
|                                                                   |   |
|Capitolul 4 –Studiu de caz : Analiza organizaţională  Alpha Bank   |41 |
|România S.A.”Agenţia Coposu”pe baza modelului Nadler-Tushman       |   |
|4.1. Fişa de prezentare a organizaţiei..                           |43 |
|4.2.Diagrama de relaţii a Alpha Bank România S.A.”Agenţia Coposu”  |46 |
|4.3. Aplicarea modelului Nadler-Tushman pe cazul particular al     |48 |
|Alpha Bank România „Agenţia Coposu”                                |   |
|Concluzii şi propuneri                                             |55 |
|                                                                   |   |
|Concluzii                                                          |57 |
|Anexe                                                              |60 |
|Bibliografie                                                       |74 |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu