Analiza echilibrului economico financiar al societatii de comert exterior

Cuprins
Capitolul                 1                   :                     Bilanţul
contabil....................................................................
.5
                       1.1.         Analiza     financiară     –     Aspecte
generale......................................................5
                                       1.2.                         Bilanţul
contabil....................................................................
....................9
                    1.2.1.   Delimitări  şi  fundamentări  privind  bilanţul
contabil.................................9
                     1.2.2.   Bilanţul  contabil  model   privind   situaţia
patrimoniului...........................10
                             1.2.3.           Structura           bilanţului
contabil....................................................................
15
                                       1.3.                         Bilanţul
funcţional..................................................................
.................17
Capitolul 2:     Analiza echilibrului
financiar..............................................20
                   2.1.     Situaţia
netă........................................................................
......................20
                   2.2.     Analiza echilibrului financiar pe termen lung
.........................................21
                   2.2.1.  Conceptul de fond de
rulment..................................................................21
                   2.2.2.  Fondul de rulment
propriu.....................................................................
..24
                   2.2.3.  Fondul de rulment
strain......................................................................
....26
                   2.3.     Analiza echilibrului financiar pe termen
scurt.........................................27
                   2.3.1.  Conceptul de nevoie  de fond de
rulment.................................................27
                   2.3.2.  Structura nevoii  de fond de
rulment........................................................28
                   2.4.     Analiza echilibrului financiar curent –
trezoreria....................................29
                   2.4.1.  Conceptul de
trezorerie..................................................................
..........29
                   2.4.2.  Fluxurile de trezorerie (Cash-Flow-ul)  ale
societăţii..............................30
Capitolul      3 :          Analiza      performanţei      financiare      a
societăţii......................34
                         3.1.          Contul       de       profit       si
pierdere....................................................................
.34
                                       3.1.1.                     Veniturile
societăţii..................................................................
.............. 35
                                      3.1.2.                    Cheltuielile
societăţii..................................................................
......... ...36
                         3.2.          Soldurile      intermediare        de
gestiune.................................................... ....37
                               3.3.                Capacitatea            de
autofinanţare...............................................................
....41
                                3.4.                  Pragul              de
rentabilitate...............................................................
..............42
Capitolul 4 :    Diagnosticul
finaciar..............................................................43
                    4.1.    Diagnosticul rentabilităţii
societăţii..........................................................43
                    4.1.1. Rate de rentabilitate
comercială................................................................43
                    4.1.2. Rate de rentabilitate
economică................................................................44
                    4.1.3. Ratele de rentabilitate
financiară..............................................................46
                    4.1.4. Analiza efectului de
levier......................................................................
..46
                    4.2.    Diagnosticul riscului
societăţii.................................................................4
7
                    4.2.1. Riscul
economic....................................................................
...................47
                    4.2.2. Riscul
financiar...................................................................
.....................48
                    4.2.3. Riscul de
faliment....................................................................
................49
Capitolul 5 :     Studiu de caz privind echilibrul financiar al
                           societăţii S.C.PRINTMAN
S.A............................................50
                    5.1.     Prezentarea generală a societăţii  S.C.PRINTMAN
S.A..........................50
                    5.2.     Analiza  echilibrului  economico  financiar  al
societăţii S.C
                                                                    PRINTMAN
S.A.........................................................................
............53
                    5.2.1.  Analiza echilibrului financiar  pe  termen  lung
.........................................54
                                     Conceptul       de       fond        de
rulment..................................................................54
                     5.2.2.   Analiza  echilibrului  financiar   pe   termen
scurt.........................................58
                                 Conceptul   de   nevoie    de    fond    de
rulment..................................................58
                     5.2.3.   Analiza  echilibrului   financiar   curent   –
Trezoreria...................................59
                                               Conceptul                  de
trezorerie..................................................................
..........59
                      5.3.        Analiza    performanţei    financiare    a
societăţii.............................................64
                          5.4.            Diagnosticul        rentabilităţii
societăţii..........................................................72
                             5.4.1.           Diagnosticul          riscului
societăţii.................................................................7
5
Concluzii...................................................................
...............................77
Anexe.......................................................................
.................................81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu