ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII

    CUPRINS
1. Prezentarea firmei
3
    1.1 Date de identificare
3
    2. Scurt istoric
       3
    3. Obiect de activitate
         3
    4. Principali indicatori financiari
         4
2. Analiza structurii financiare a firmei
5
    2.1 Analiza structurii activului
         5
                  2.1.1 Analiza structurii activelor permanent
         5
                  2.1.2 Analiza structurii activelor curente
    6
                           2.1.2.1 Analiza ratei activelor circulante
    6
                           2.1.2.1 Analiza ratei stocurilor
    8
                           2.1.2.1 Analiza ratei creanţelor
    8
                           2.1.2.1 Analiza ratei disponibilităţilor
    9
    2.2 Analiza structurii pasivului
         10
           2.2.1 Analiza stabilităţii financiare
                  10
                  2.2.2 Analiza autonomiei financiare
    11
                           2.2.2.1 Analiza autonimiei financiare globale
         11
                           2.2.2.1 Analiza autonimiei financiare la termen
         12
                  2.2.3 Analiza îndatorării                            13
                 2.2.3.1 Analiza  îndatorării globale
                 13
                           2.2.3.2 Analiza îndatorării la termen
    14
3. Analiza bonităţii financiare a firmei
16
    3.1. Analiza lichidităţii
16
                  3.1.1 Analiza lichidităţii curente
         16
                  3.1.2 Analiza lichidităţii rapide
17
                  3.1.3 Analiza lichidităţii imediate
         17
    3.2. Analiza solvabilităţii
19
                  3.2.1 Analiza solvabilităţii generale
19
                  3.2.2 Analiza  solvabilităţii patrimonale
19
                  3.2.3 Analiza capacităţii de rambursare a datoriilor
         20
4. Analiza echilibrului financiar
22
    4.1 Analiza ehilibrului financiar pe termen lung
         22
                  4.1.1 Analiza statică a fondului de rulment
         22
                  4.1.2 Analiza dinamică a fondului de rulment
         24
    4.2 Analiza ehilibrului financiar pe termen scurt
         24
                  4.1.1 Analiza statică a necesarului de fond de rulment
         25
                  4.1.2 Analiza dinamică a necesarului de fond de rulment
         26
    4.3 Analiza echilibrului financiar curent
         26
           4.3.1 Analiza statică a trezoreriei
          27
                  4.3.2 Analiza dinamică a trezoreriei
28
    4.4 Analiza ratelor de finanţare
28
                  4.4.1 Analiza ratei stabile de finanţare
28
                  4.4.2 Analiza ratei de finanţare a activelor imobilizate
                  29
                  4.4.3 Analiza ratei globale de finanţare
30
5. Analiza gestiunii financiare a firmei
32
                  5.1 Analiza ratelor generale de gestiune
                  33
                                    5.1.1 Analiza gestiunii activelor
totale                     33
                                    5.1.1.1 Analiza gestiunii activelor
imobilizate                34
                           5.1.1.2 Analiza gestiunii activelor circulante
         35
                           5.1.1.3 Analiza gestiunii stocurilor
         36
                           5.1.1.4 Analiza gestiunii ceanţelor
         37
                           5.1.1.5 Analiza gestiunii clienţilor
         38
                  5.1.2 Analiza gestiunii pasivelor
39
                                    5.1.2.1 Analiza gestiunii capitalului
permanent         39
                           5.1.2.2 Analiza gestiunii capitalului propriu
         40
                           5.1.2.3 Analiza gestiunii datoriilor totale
         41
                           5.1.1.4 Analiza gestiunii furnizorilor
42
                           5.1.1.5 Analiza gestiunii furnizorilor şi
clienţilor        43
6. Analiza rentabilităţii întreprinderii
44
    6.1 Analiza rentabilităţii generale
44
    6.2 Analiza rentabilităţii comerciale
45
    6.3 Analiza profitabilităţii resurselor consumate
         46
    6.4 Analiza rentabilităţii financiare                              47
    1 7.  Analiza riscurilor întreprinderii
         50
    7.1 Riscul de exploatare
50
    7.2 Riscul financiar                                               51
    7.3 Riscul de faliment
53
 8. Concluzii şi propuneri                                             57
  Anexe                                                                59
  Bibliografie                                                         62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu