Analiza mediului firmei. Obiectivele si strategiile (S.C. XYZ S.A)

CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul I: Prezentarea generală a Societăţii Comerciale Ventilatorul S.A.
1.  Informaţii  generale:  scurt  istoric,  dimensiunile  şi   domeniul   de
   activitate, resurse
2. Produse-servicii
3. Misiunea
4. Clienţi importanţi
Capitolul II : Analiza diagnostic a companiei
1. Rezultate trecute şi prezente
2. Identificarea punctelor tari şi slabe
Capitolul III : Analiza mediului pentru a defini obiectivele şi strategiile
1. Analiza mediului general
2. Analiza mediului concurenţial
3. Identificarea oportunităţilor si a riscurilor
CONCLUZII
60 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu