Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins
Capitolul I
Principii si norme privind conturile anuale ale societatilor comerciale   1
  1. Principii si standarde privind conturile anuale     1
   1.1. Internationale 1
   1.2. Aplicate in Romania 7
  2. Norme si prevederi legale privind conturile anuale  8
   2.1. Internationale 8
   2.2. Aplicate in Romania 10
Capitolul II
Modele ale conturilor anuale; continutul si structura acestora.     13
  1. Modele de bilant; continutul si structura lor  13
  2. Modele ale conturilor de rezultate; continut si structura 23
  3. Modele de bilant si cont de profit si pierdere utilizate si utilizabile
  in Romania      31
  4. Anexa bilantului; continut si structura  35
CAPITOLUL III
Prezentarea si evaluarea posturilor in bilant si contul de rezultate
42
  1. Prezentarea elementelor din bilant 42
  2. Prezentarea elementelor din contul de rezultate     50
Capitolul IV
Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar    63
  1. Lucrarile pregatitoare de inchidere a exercitiului financiar.  63
  2. Elaborarea si completarea componentelor acestor lucrari; determinarea
  rezultatului financiar brut si net ale exrcitilui, impozitarea si
  distribuirea profitului    64
  3. Determinarea rezultatului financiar brut si net ale exrcitilui,
  impozitarea si distribuirea profitului      92
Capitolul V
Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului,financiara si a
rezultatelor     98
  1. Obiective urmarite      98
  2. Structuri de indicatori pentru analiza   99
  3. Interpretarea datelor si informatiilor rezultate din analiza   116
Capitolul VI
Elaborarea si analiza bilantului la S.C. AROMCOM S.R.L   122
  1. Prezentarea societatii  122
  2. Lucrarile de inchidere a exrecitiului    123
  3. Conturile anuale ale societatii la 31.12.99    126
  4. Analiza situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor  129
Capitolul VII
Concluzii, observatii, propuneri cu privire la tema studiata  139
Bibliografie     142

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu