ANALIZA PORTOFOLIULUI DE ACTIVE BANCARE

                                   CUPRINS
Introducere
Capitolul I. : Abordare conceptuală: gestiune sau management bancar
         Gestiune sau management bancar…………………………………...1
         Provocările managementului în domeniul creditării în contextul
acordurilor  Basel……………………………………………………2
Capitolul II. : Sistemul bancar
românesc..................................................3
Capitolul III. : Activele bancare………………………………………….6
Capitolul IV. : Bilanţul agregat al băncilor comerciale
      4.1. Analiza evoluţiei activului agregat al  instituţiilor  de  credit
…………...11
           4.2   Dinamica    componentelor    portofoliului    agregat    de
active………………..12
          4.2.1. Creditul neguvernamental………………………………………13
                  4.2.2 Intermedierea financiară………………………………………....16
                  4.2.3. Creditul guvernamental net……………………………………..17
                  4.2.4.Poziţia „Alte active nete”…………………………………………18
         4.3. Performanţa bancară………………………………………………………19
Capitolul V:  Analiza portofoliului de active Raiffeisen Bank
         5.1. Scurtă prezentare………………………………………..………21
         5.2. Analiza evoluţiei activelor………………………………………22
         5.3. Indicatori de performanţă……………………………………….30
     4. Concluzii:  evaluarea  băncii  Raiffeisen  pe  baza  sistemului  de
        avertizare timpurie CAAMPL………...………………………….…38
Pagini 45

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu