Analiza rentabilitatii firmei pe baza contului de profit si pierdere si a ratelor de rentabilitate

CUPRINS
Introducere ….1
1.    Rentabilitatea     -    expresie     a     eficienţei     firmei     .
............................................................2
      1.1 Rentabilitate şi risc de exploatare 4
      1.2 Rentabilitate si risc financiar 6
      1.3 Rentabilitate şi risc de faliment  8
          1.4 Rentabilitate şi  echilibru financiar  9
2. Analiza rentabilităţii firmei pe baza contului de profit şi pierdere şi
pe baza ratelor de
rentabilitate...............................................................
...............................................11
      2.1 Analiza structurii contului de profit şi pierdere 11
      2.2 Analiza rentabilităţii pe baza contului de profit şi pierdere 17
                 2.2.1  Calculul  şi  analiza  soldurilor  intermediare   de
gestiune ale
                          întreprinderii 17
                    2.2.2   Analiza   rezultatului    din    exploatare    a
întreprinderii 19
      2.3 Analiza profitului aferent cifrei de afaceri 23
      2.4 Analiza rentabilităţii firmei pe baza ratelor de rentabilitate 24
           2.4.1 Rata rentabilităţii economice 24
           2.4.2 Rata rentabilităţii financiare 24
           2.4.3 Rata rentabilităţii resurselor consumate 24
           2.4.4 Rata rentabilităţii capitalului avandat 25
           2.4.5 Rata rentabilităţii comerciale (a veniturilor) 25
3. Analiza evoluţiei rentabilităţii firmeiSC  Crinul  Alb  SRL  în  perioada
2005-2007  26
           3.1 Analiza diagnostic a profitului 26
              3.2  Analiza  renatbilităţii  firmei  cu  ajutorul  soldurilor
intermediare de
                 gestiune 29
             3.3 Analiza factorială a profitului aferent cifrei  de  afaceri
31
             3.4 Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate 35
   Concluzii şi recomnadări  47
 Bibliografie 49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu