Analiza rentabilitatii unei societati comerciale (S.C. XYZ S.A., Ploiesti)

Cuprins
CAPITOLUL 1
     PREZENTAREA   „SC REAL SA PLEAŞA - PLOIEŞTI”  ŞI POLITICA ACESTEIA
            1.1. SCURT ISTORIC
           1.2. ORGANIZAREA  ŞI  FUNCŢIONAREA  S.C.  „REAL  S.A.  PLEAŞA  -
PLOIEŞTI”
           1.2.1 ORGANIGRAMA SOCIETĂŢII
Capitolul 2
  ANALIZA RENTABILITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE SC REAL SA PLEAŞA - PLOIEŞTI
Capacitatea de autofinanţare
 Analiza cash-flow-rilor
Analiza pe baza ratelor de rentabilitate
        1.Rate de rentabilitate comerciala:
        2. Rate de rentabilitate economică
3. Rate de rentabilitate financiară
           4.Rate de echilibru financiar
        5. Rate de lichiditate / trezorerie
           6. Ratele de îndatorare
7. Ratele privind structura Activului şi Pasivului
30 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu