Analiza resurselor si plasamentelor bancare la XYZ

                                   CUPRINS
I. ANALIZA RESURSELOR SI PLASAMENTELOR BANCARE LA B.C.R.
      I.1 SITUATIA BILANTIERA INCHEIATA LA 31 DECEMBRIE 1999 A BANCII
COMERCIALE ROMANE.
      I.2 RESURSELE BANCARE.
      I.3 PLASAMENTELE BANCARE ALE B.C.R.
      I.4 OPTIMIZAREA ACTIVITATII BANCARE PRIN CORELAREA OPERATIUNILOR
ACTIVE CU CELE PASIVE.
II. PROFITURILE SI RISCURILE BANCARE,COMPONENTE ALE PERFORMANTELOR BANCARE
      II.1 ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BANCARE.
      II.2 INDICATORI DE PERFORMANTA BANCARA
      II.3 ANALIZA RISCURILOR ASUMATE
      II.4 GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE SI IMPLICATIILE ASUPRA PROFITULUI
BANCAR.
148 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu