Analiza rezultatelor financiare (S.C. XYZ S.A., Timisoara)

                                   CUPRINS
CUPRINS     2
CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI S.C. “FILTY” S.A.   4
  1.1.Elemente de identificare     4
  1.2.Scurt istoric    4
  1.3.Obiectul de activitate 6
  1.4.Evoluţia capitalului social şi a acţionariatului   6
  1.5.Structura organizatorică     7
CAPITOLUL 2  SITUAŢIA DE ANSAMBLU A  S.C. “FILTY” S.A.   8
  2.1.Situaţia principalilor indicatori financiari  8
  2.2. Resursele umane şi resursele tehnice   11
  2.3. Piaţa de desfacere    12
CAPITOLUL 3  ANALIZA PRINCIPALELOR REZULTATE FINANCIARE ALe
S.C. FILTY S.A.  13
  3.1. Surse de informaţii privind analiza economică a rezultatelor 14
   3.1.1. Contul de profit şi pierderi  14
   3.1.2. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune    16
  3.2. Indicatori de rezultate care exprimă volumul 17
   3.2.1.Analiza marjei comerciale      17
     3.2.1.1. Analiza nivelului marjei comerciale  18
     3.2.1.2. Analiza dinamicii marjei comerciale  18
   3.2.2. Analiza cifrei de afaceri     19
     3.2.2.1. Analiza nivelului cifrei de afaceri  21
     3.2.2.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri  22
     3.2.2.3. Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri  23
     3.2.2.4. Analiza factorială a cifrei de afaceri pe bază de rate
     explicative  24
   3.2.3. Analiza producţiei exerciţiului    27
     3.2.3.1.Analiza nivelului şi dinamicii producţiei exerciţiului 28
     3.2.3.2. Analiza structurii producţiei exerciţiului 29
   3.2.4. Analiza valorii adăugate      31
     3.2.4.1. Analiza nivelului valorii adăugate   32
     3.2.4.2. Analiza dinamicii valorii adăugate   33
     3.2.4.3. Analiza structurii valorii adăugate  34
  3.3. Indicatori de rezultate care exprimă profitabilitatea   35
   3.3.1. Analiza rezultatului brut din exploatare 35
     3.3.1.1. Analiza nivelului şi dinamicii RBE   36
     3.3.1.2. Analiza structurii EBE    38
   3.3.2. Analiza rezultatului exploatării   39
     3.3.2.1. Analiza nivelului şi dinamicii rezultatului exploatării     40
     3.3.2.2. Analiza factorială a rezultatului exploatării    41
   3.3.2. Analiza rezultatului financiar     44
   3.3.3. Rezultatul net al exerciţiului     45
     3.3.3.1. Analiza nivelului şi dinamicii rezultatului net al
     exerciţiului 46
     3.3.3.2. Analiza structurii rezultatului net al exerciţiului   47
  3.4. Indicatori de rezultate care exprimă potenţialul de finanţare      49
   3.4.1.Analiza capacităţii de autofinanţare şi a autofinanţării   49
     3.4.1.1.Analiza nivelului şi dinamicii CAF şi AF    50
   3.4.2. Analiza cash-flow-ului  52
CAPITOLUL 4 CONCLUZII, PROPUNERI, SUGESTII   54
  4.1.CONCLUZII GENERALE PRIVIND INDICATORII ANALIZAŢI   54
  4.2. PROPUNERI ŞI SUGESTII 56
ANEXE 57
  Anexa 1                     Bilanţul contabil al S.C. „Filty” S.A.
  Timişoara 57
  Anexa 3                Contul de profit şi pierdere al S.C. Filty  S.A
  Timişoara 61
  Anexa 4          Tabloul soldurilor intermediare de gestiune al S.C.Filty
  S.A. 63
BIBLIOGRAFIE     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu