Analiza rezultatelor intreprinderii la SC SA

                                   CUPRINS
 CAPITOLUL I.     3
 PREZENTAREA GENERALĂ  A  S.C. OGLINDA S.A.  3
  1.1. Elemente de identificare     3
  1.2. Scurt istoric       3
  1.3. Obiect de activitate         3
  1.4. Descrierea companiei         4
  1.5. Oferta de produse/servicii   4
 CAPITOLUL II.    5
 SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE 5
    2.1. Marja comercială  7
    2.2. Producţia exerciţiului     8
    2.3. Valoarea adaugata 8
    2.4. Excedentul brut din exploatare      10
    2.5. Rezultatul exploatarii     11
    2.6. Rezultatul curent al exerciţiului   11
    2.7. Rezultatul brut al exerciţiului     12
    2.8. Rezultatul net al exerciţiului      13
 CAPITOLUL III.   14
 ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ VOLUMUL DE ACTIVITATE       14
  3.1. Analiza cifrei de afaceri    14
    3.1.1. Consideraţii generale privind cifra de afaceri      14
    3.1.2. Analiza nivelului şi structurii cifrei de afaceri   16
    3.1.3. Analiza dinamicii cifrei de afaceri        18
    3.1.4. Analiza factorială a cifrei de afaceri     20
  3.2. Analiza valorii adăugate     24
    3.2.1. Consideraţii generale privind valoarea adăugată     24
    3.2.2. Analiza nivelului şi structurii valorii adăugate    25
    3.2.3. Analiza dinamicii valorii adăugate         28
    3.2.4. Analiza factorială a valorii adăugate      29
  3.3. Analiza producţiei exercitiului       34
    3.3.1. Consideraţii generale privind producţia exerciţiului         34
    3.3.2. Analiza nivelului şi structurii producţiei exerciţiului      35
    3.3.3. Analiza dinamicii producţiei exerciţiului  37
    3.3.4. Analiza factorială a producţiei exercitiului        38
 CAPITOLUL IV.    43
 ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ PROFITABILITATEA ACTIVITĂŢII        43
  4.1. Analiza excedentulului brut al exploatării     44
    4.1.1. Consideraţii generale privind excedentul brut al exploatării 44
    4.1.2. Analiza nivelului şi dinamicii excedentului brut al exploatării
    45
    4.1.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri     49
  4.2. Analiza rezultatului exploatării      53
    4.2.1. Consideraţii generale privind rezultatul exploatării         53
    4.2.2. Analiza nivelului şi structurii rezultatului exploatării     54
    4.2.3. Analiza factorială a rezultatului exploatării       56
  4.3. Analiza rezultatului net al exerciţiului       61
    4.3.1. Consideraţii generale privind rezultatul net al exerciţiului 61
    4.3.2. Analiza nivelului şi dinamicii rezultatului net al exerciţiului
    62
    4.3.3. Analiza factorială a rezultatului net al exercitiului        65
 CONCLUZII        70
 ANEXE   73
 BIBLIOGRAFIE     82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu