Analiza riscului de creditare si a celor asociate acestuia (XYZ S.A.)

Cuprins
CAPITOLUL I -  RISCUL, ELEMENT ESENŢIAL ÎN ACTIVITATEA FINANCIAR-BANCARĂ
1.1. Conceptul de risc 4
1.2. Tipologia riscului      5
1.3. Măsuri internaţionale pentru preântâmpinarea riscurilor bancare      7
CAPITOLUL II - RISCURILE ÎN PROCESUL CREDITĂRII ŞI GESTIONAREA LOR
2.1. Riscul de creditare     11
2.2. Riscul ratei dobânzii   16
2.3. Riscul de lichiditate   17
2.4. Riscul de schimb valutar     20
2.5. Riscul insolvabilităţii 21
2.6. Riscul operaţional ----------------------------------------------------
----------------------------------23
2.7. Riscul legal-----------------------------------------------------------
------------------------------------23
CAPITOLUL III - PREZENTAREA GENERALĂ A BĂNCII ROMÂNE PENTRU DEZVOLTARE –
GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
3.1. Descrierea societăţii bancare      24
3.2. Structura organizatoric\ a băncii  27
3.3. Organizarea activităţii de creditare    28
3.4. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii BRD-GSG 30
3.5. Rezultate financiare    37
CAPITOLUL IV - aNALIZA FINANCIAR|  A RISCULUI DE CREDITARE LA BRD
4.1. Analiza si selectarea creditelor   46
4.2. Indicatorii de analiz\ a riscului de creditare      51
4.3. Decizia de creditare si rolul analizei financiare a solicitantului
54
CAPITOLUL V - Studiu de caz – Analiza riscului de creditare si A CELOR
asociate acestUIa pe exemplul BRD - GSG 58
Capitolul VI - CONCLUZII     69
BIBLIOGRAFIE     81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu