Analiza riscului economic financiar si de faliment (S.C. XYZ S.R.L.)

                                C U P R I N S
       |1.|PREZENTAREA  S.C. CRISEM S.R.L.                           |pg. 2   |
|  |1.1. |Organizarea firmei                                  |pg.2    |
|  |1.2. |Indicatori financiari                               |pg.3    |
|  |1.4. |Analiza mediului concurenţial                       |pg.5    |
|  |                                                          |        |
|2.|ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIAR PATRIMONIALE                  |pg.11   |
|  |2.1. |Analiza situaţiei patrimoniale                      |pg.11   |
|  |2.2. |Analiza fondului de rulment şi a necesarului de fond|pg.15   |
|  |     |de rulment                                          |        |
|  |2.3. |Analiza lichidităţii şi  a solvabilităţii           |pg.19   |
|  |2.4. |Analiza echilibrului financiar                      |pg.22   |
|  |     |                                                    |        |
|3.|ANALIZA RISCULUI ECONOMIC                                 |pg.24   |
|  |                                                          |        |
|4.|ANALIZA RISCULUI FINANCIAR                                |pg.31   |
|  |                                                          |        |
|5.|ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT                              |pg.34   |
|  |                                                          |        |
|6.|CONCLUZII , PROPUNERI                                     |pg.41   |
|  |                                                          |        |
|BIBLIOGRAFIE                                                 |pg.42   |
|                                                             |        |
|ANEXE                                                        |pg.43   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu