Analiza si importanta departamentului de resurse umane (S.C. XYZ S.A.)

                                       CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………………………..2
CAPITOLUL 1 – Analiza necesarului de personal în cadrul firmei……………………...4
1. Definirea şi rolul planificǎrii resurselor umane…………………………………………...4
2. Dimensiunile planificǎrii resurselor umane……………………………………………….5
3. Modele de planificare a resurselor umane…………………………………………………7
4. Avantajele planificǎrii potenţialului uman……………………………………………….10
5. Planificarea strategicǎ a personalului…………………………………………………….12
CAPITOLUL 2 – Strategii şi politici de recrutare şi selecţie a
personalului.....................19
2.1. Conceptul şi rolul recrutǎrii şi selecţiei
personalului…………………………………….19
2.2. Strategii şi politici de recrutare – formǎ de conducere
previzionalǎ…………………….24
      2.2.1. Recrutarea şi selecţia – instrument principal de operare în
cadrul firmei……..27
      2.2.2.Factorii interni şi externi ai recrutǎrii…………………………………………..30
2.3. Avantajele şi dezavantajele surselor interne şi externe de recrutare a
personalului…….35
CAPITOLUL 3 – Evaluarea performanţei-componentǎ de bazǎ a sistemului de
management al personalului………………………………………………………………..38
3.1.Rolul şi semnificaţia evaluǎrii performanţelor……………………………………………38
3.2. Performanţa, obiectiv al procesului managerial………………………………………….41
3.3. Pregǎtirea profesionalǎ şi dezvoltarea carierei…………………………………………...45
      3.3.1. Conţinutul şi natura pregǎtirii profesionale…………………………………….45
      3.3.2. Programe de pregǎtire profesionalǎ……………………………………………49
3.4. Pregǎtirea şi dezvoltarea carierei personalului…………………………………………..51
3.5. Evaluarea performanţelor………………………………………………………………..53
3.6. Recompensele personalului……………………………………………………………...54
3.7. Aspecte privind motivarea salariaţilor…………………………………………………..55
CAPITOLUL 4 – Analiza şi importanţa departamentului de resurse umane al
S.C. Extrapan S.A………………………………………………………………………………..60
4.1. Forma juridicǎ de organizare, istoricul firmei şi obiectul de
activitate…………………60
4.2. Organizarea la S.C. Extrapan S.A……………………………………………………….62
4.3.Specificaţiile şi descrierea posturilor existente în cadrul
societǎţii………………………64
4.4. Analiza potenţialului uman la S.C. Extrapan S.A………………………………………72
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………...76
ANEXE.......................................................................
............................................................78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu