Analiza sistemului de management (S.C. XYZ S.A.)

C U P R I N S
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA S.C. HIDROELECTRICA S.A.
  1.1 Profil activitate
  1.2. Organizarea
  1.3. Cooperare şi relaţii cu alte firme
  1.4. Prezentarea sucursalei S.H.”Bistriţa”
CAPITOLUL 2
ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. HIDROELECTRICA S.A.
  2.1  Analiza economico-financiară
  2.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri (CA)
  2.3. Analiza factorială a valorii adăugate (VA)
  2.4 Analiza factorială a profitului
  2.6. Productivitatea muncii
  2.7. Analiza ratelor de rentabilitate
  2.8. Analiza indicatorilor de eficienţă a activelor circulante
  2.9. Analiza patrimonială
  2.10. Analiza patrimonială  pe baza unor indicatori de eficienţă
CAPITOLUL 3
Analiza sistemului de management
  3.1. Subsistemul metodologic
  3.2.Subsistemul decizional
  3.3. Subsistemul informaţional
  3.4. Subsistemul organizatoric
CAPITOLUL 4
Analiza mediului extern a S.C. Hidroelectrica S.A.
CAPITOLUL 5
Analiza capacităţii de răspuns la mediu şi formularea de
recomandări şi măsuri de perfecţionare a activităţii
BIBLIOGRAFIE
              81 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu