Analiza sistemului de salarizare si de reflectare in evidenta contabila a drepturilor salariale afere

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I.      Prezentarea  Federalei  Teritoriale  a  cooperativelor  de
consum Bihor “Federalcoop-Bihor……………………………………   pag.2
        1.  Scurt   istoric   şi   prezentarea   Federalei   Teritoriale   a
           cooperativelor    de     consum     Bihor-“Federalcoop     Bihor-
           Oradea”………………………….................pag.2
        2.      Constituirea      si      obiectul       de       activitate
           ………………………...................pag.3
        3.  Structura  organizatorică  a  unităţii  sistructura  teritorială
           …………….... pag.5
CAPITOLUL II.    Sistemul de salarizare a personalului …………… .pag.11
        1. Categorii de angajaţi, cadrul juridic  al  relaţiilor  de  muncă
           conform        actelor        normative        în        vigoare
           …………………………………………………...pag.11
        2. Documentele primare justificative privind acordarea  drepturilor
           salariale       ale       categoriilor        de        angajati
           ………………………………………………...pag.16
        3. Modalităţi  de  calcul  şi  procedura  de  impozitare  lunară  a
           veniturilor de natură salarială şi a celorlalte contribuţii  ale
           persoanei angajate  şi  obligaţiile  angajatorului  la  diferite
           fonduri …………………………….. ………...pag.18
        4. Procedura de globalizare şi impunere  anuală  a  drepturilor  de
           natură                                                 salarială
           …………………………………………………….................................pag.20
        5.  Legătura  între  unitate  şi  instituţiile   statului   privind
           impozitul pe venitul din  salarii,  contribuţia  la  asigurările
           sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, la  fondul  de
           şomaj, cu anexe specifice lunare…………………………..pag.26
CAPITOLUL III.   Reflectarea în evidenţa contabilă a unităţii a  drepturilor
salariale, a reţinerilor  şi  contribuţiilor  angajatului  şi  angajatorului
aferente……………………………………………………pag.27
        1. Impozitul pe venitul din  salarii  aferent  lunilor  din  cursul
           anului ……....pag.27
        2. Contributia la asigurările sociale de  stat  aferent  unei  luni
           ……………..pag.28
        3. Conrtibuţia la asigurările sociale de sănătate aferent unei luni
           ...............pag.28
        4. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj aferent unei  lunii
           ...............pag.28
        5. Contribuţia la fondul de risc şi accidente  aferent  unei  lunii
           ……………pag.29
CAPITOLUL IV     Concluzii şi propuneri……………………………….pag.29
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………pag.35

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu