Analiza statistica a Pietei Asigurarilor din Romania

Cuprins
Capitolul 1.
Caracterizarea pieţei româneşti a asigurărilor- vedere generală
1.1.Introducere – definirea asigurărilor………………………………………....3
1.2 Cererea şi Oferta pe piaţa asigurărilor………………………………………5
     1.2.1. Principalele calităţi ale Pieţei Asigurărilor……………………………5
     1.2.2. Cererea şi Oferta de servicii de asigurare……………………………..6
     1.2.3. Competiţia pe Piaţa Asigurărilor……………………………………...9
     1.2.4. Criterii care asigură cea mai bună alegere a unei companii de
asigurări.
1.3. O vedere de ansamblu a  pieţei româneşti de asigurări de astăzi………….12
     1.3.1. Evoluţia pieţei  – Trecut  şi  Prezent…………………………………12
     1.3.2. Asigurările de viaţă…………………………………………………..13
     1.3.3. Asigurările de maşini………………………………………………...14
     1.3.4. Companiile « multinaţionale » de asigurări………………………….15
1.4. Asigurările româneşti în contextul european……………………………...17
1.5. Cadrul legal pentru asigurări în
România....................................................19
 Capitolul 2.
Cercetarea prin sondaj a  pieţei  asigurărilor.  Studiu  pilot  realizat  în
Municipiul Bucureşti
2.1. Descrierea realizării sondajului…………………………………………...23
2.2. Cercetarea pieţei prin interviuri directe…………………………………...25
2.3. Etapele elaborării chestionarului………………………………………….28
2.4. Concluziile prelucrării datelor…………………………………………….39
2.5. Modele de măsurare a legăturilor statistice  pentru datele
calitative……...41
2.6. Modele de măsurare a legăturilor pentru datele cantitative……………….43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu