Analiza teoriilor integrarii economice si impactul asupra negocierilor de extindere ale Uniunii Europ

ANALIZA TEORIILOR INTEGRĂRII ECONOMICE ŞI IMPACTUL ASUPRA NEGOCIERILOR DE
EXTINDERE ALE UE.
   1. SCURT ISTORIC AL UE
   1. Înfiinţarea UE
     1. Ideea privind înfiinţarea UE
     2. Statele fondatoare ale UE şi obiectivele UE
   2. Tratatele semnate pe parcursul funcţionării UE – prezentare succintă
   3. Etapele extinderii Uniunii Europene
   4. Ţările membre ale UE şi prevederile Tratatului de la Maastricht
     1. Tratatul de la Maastricht şi prevederile de adâncire şi întărire a
        UE (negocierile interne între statele UE)
     2. Tratatul de la Maastricht şi prevederile de extindere a UE
        (negocierile externe - între statele UE şi posibilele candidate;
        decizia de extindere)
   2. CONTEXTUL GENERAL AL PROCESULUI DE ADÂNCIRE ŞI EXTINDERE AL UE –
      PREVEDERILE EUROPENE
       1. Cadrul normativ şi procedura de extindere / aderare a noi state la
          UE, în conformitate cu evoluţia negocierilor interne ale UE
1. Prevederile Tratatului de la Amsterdam, ca o consecinţă a obiectivului
   şi criteriilor de extindere enunţate în cadrul Tratatului de la
   Maastricht
2. Instituţiile UE şi rolul lor în procesul de extindere.
3. Agenda 2000 şi impactul extinderii asupra UE.
        4. Tratatul de la Nisa şi extinderea UE. Restructurarea
           instituţională a UE.
       2. Convenţia privind viitorul Europei şi continuarea extinderii UE.
   2.2.1.   Tratatul privind instituirea unei Constituţii europene –
   prevederi cu rol de asigurare pentru viitoarele state membre
     2. EVOLUŢIA NEGOCIERILOR ŞI PROCESULUI DE ADERARE A STATELOR CANDIDATE
        LA UE.
       1.   Istoricul relaţiilor statelor candidate şi contextul european.
        1. Acordurile de comerţ şi cooperare.
       2. Ţările candidate la UE şi Acordurile europene de asociere
       3. Criteriile de aderare.
       4. Strategia de pre-aderare.
        1. Consiliul European de la Essen
        2. Instrumentele strategiei de pre-aderare.
         1. Dialogul structurat.
         2. Programul PHARE.
         3. Cartea Albă privind pregătirea aderării la piaţa internă.
         4. Sprijinirea procesului de schimbare.
       5. Modul de desfăşurare a negocierilor de aderare.
        1. Etapele premergătoare începerii negocierilor de aderare.
        2. Avizele Comisiei Europene.
        3. Conferinţa Europeană.
        4. Conferinţele interguvernamentale bilaterale de negocieri.
     3.    TRATATUL DE ADERARE PENTRU 10 STATE ALE EUROPEI CENTRALE SI DE
        EST ŞI PREVEDERILE PENTRU ŢĂRILE RĂMASE ÎN CURSA PENTRU ADERARE LA
        UE.
       1.   Deciziile politice privind finalizarea negocierilor. (Copenhaga
          – decembrie 2002)
       2.   Momentul Atena – 16 aprilie 2003
       3.   Restructurarea UE şi extinderea – Momentul Salonic, 20 iunie
          2003
     4.      STUDIU DE CAZ – PROCESUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UE.
       1. Contextul Istoric
   5.1.1  Istoricul relaţiilor cu UE
      5.1.1.1.    Relaţiile comerciale dintre România si UE
   5.1.2.  Importanţa aderării la UE.
       2. Principalele momente ale procesului de aderare a României la UE.
        1. Perioada premergătoare asocierii.
         1. Acordul European de asociere a României la UE.
         2. Momentul «Snagov I»
         3. Avizul Comisiei Europene privind necesitatea unei strategii
            naţionale de dezvoltare
         4. Strategia de dezvoltare economică pe termen mediu
         5. Primul aviz al Comisiei Europene (1997)
        2. Desfăşurarea negocierilor de aderare
         1. Evoluţia negocierilor
         2. Capitolele de negocieri: stadii şi perspective
         3. Cerinţele prevăzute în “Road-map-ul” trasat României de către
            UE şi stadiul de îndeplinire.
       3. Avantajele şi dezavantajele aderării.
        1. … din perspectiva UE.
        2. … din perspectiva ţărilor candidate
      5.3.2.1.    … cu accent pe România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu