Analiza unei firme cu capital privat prin prisma activitatii comerciale a intreprinderii (S.C. XYZ S

CUPRINS
|INTRODUCERE …………………………………………………………..                               |4    |
|CAPITOLUL I – Întreprinderea şi mediul său în economia de piaţă….  |5    |
|I.1. Evoluţia conceptului de întreprindere…………………………………...         |5    |
|I.2. Întreprinderea – sistem economic deschis, dinamic şi          |11   |
|complex…………                                                        |     |
|I.3. Funcţiile întreprinderii………..…………………………………………                 |19   |
|CAPITOLUL II – Înterdependenţa dintre funcţia comercială, poziţia  |22   |
|şi gestiunea firmei……………………………………………..………..…….                     |     |
|II.1. Poziţia financiară a firmei………..…………………………………….              |22   |
|II.2. Rezultatul exerciţiului financiar………………………………………...          |27   |
|II.3. Gestiunea financiară a întreprinderii……………………………………          |30   |
|II.4. Gestiunea financiară pe termen scurt…………………………………...         |39   |
|CAPITOLUL III – Analiza S.C. OIL TERMINAL S.A… prin prisma         |44   |
|activităţii comerciale………………………………………………………..                      |     |
|III.1. Prezentarea S.C. OIL TERMINAL S.A.………………………………              |44   |
|III.2. Piaţa societăţii………………….………………………………………                     |51   |
|III.3. Analiza rezultatului din activitatea comercială………………………..  |53   |
|         III.3.1. Evoluţia şi structura veniturilor……………………………….   |53   |
|         III.3.2. Evoluţia şi structura cheltuielilor………………………………  |56   |
|         III.3.3. Evoluţia şi structura rezultatelor……………………………….  |59   |
|III.4. Analiza poziţiei financiare…………………………………………….               |61   |
|         III.4.1. Indicatori de structură a bilanţului……………………………. |62   |
|         III.4.2. Indicatori de echilibru…………………...……………………..      |65   |
|         III.4.3. Indicatori de gestiune………………………………………….          |67   |
|III.5. Analiza activităţii pe baza ratelor financiare…………………………..  |70   |
|         III.5.1. Rata rentabilităţii comerciale………………………………….     |72   |
|         III.5.2. Rata rentabilităţii economice………………………………….      |78   |
|         III.5.3. Rata rentabilităţii financiare…………………………………...   |84   |
|CONCLUZII………………………………………………………………..                                |88   |
|BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………                                |92   |
|ANEXE………………………………………………………………………                                   |93   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu