Auditul statutar concept, principii si obiective

INTRODUCERE……………………………………………………………………
    • CAPITOLUL I: Aspecte teoretice privind auditul statutar al situaţiilor
      financiare   anuale    şi    al    situaţiilor    financiare    anuale
      consolidate…………………
        1.1. Conceptul de audit statutar………………………………………………….
              1.2. Principiile şi obiectivele generale ale auditului
statutar…………………….
                 1.2.1. Rolul şi obiectivele auditului
statutar…………………………………...
                 1.2.2. Principiile auditului statutar…………………………………………….
              1.3. Etapele derulãrii auditului statutar………………………………………….
                 1.3.1. Acceptarea misiunii de audit……………………………………………
                 1.3.2. Planificarea misiunii de audit…………………………………………...
                 1.3.3. Proba de audit…………………………………………………………...
                 1.3.4. Revizuirea finalã şi elaborarea raportului de
audit……………………...
    • CAPITOLUL II:      Raport de audit privind situaţiile financiare pe
      anul 2007
                                 realizat în cadrul SC Technical Plast
SA……………………….
    • CAPITOLUL III:     Calitatea lucrãrilor de audit statutar. Înfiinţarea
      Consiliului de  Supreveghere Publicã a Auditului Statutar………………………
       3.1. Calitatea lucrãrilor de audit statutar………………………………………..
       3.2. Înfiinţarea  Consiliului de Supraveghere Publicã a Auditului
Statutar…….
    • CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………................
    • BIBLIOGRAFIE
    • ANEXE
80 pagini[pic][pic]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu