BANCA CENTRALA EUROPEANA

                                C U P R I N S
CAPITOLUL I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE …………………………………………………………….      5
1.1.CONSIDERAţII de ordin istoric ………………………………………………………………….. 5
1.2.
delimitări conceptuale …………………………………………………………………………..    13
capitolul II
institutul monetar european (I.M.E.) – precursor
al sistemului european al băncilor centrale (s.e.b.c.) ………..  15
2.1.aspecte privind evoluţia sistemului monetar european ………………………… 15
      A. Planul Werner ………………………………………………………………………….     15
      B. Şarpele monetar european. sistemul de la Bretton Woods………. 19
      c. Crearea şi funcţionarea Sistemului monetar european…………….. 20
      d. De la Sistemul MonetAr European la Uniunea Economică
      şi Monetară……………………………………………………………………………………   22
2.2.Apariţia i.m.e. şi personalitatea juridică …………………………………………………  23
2.4.OBIECTIVELE SI SARCINILE I.M.E. ……………………………………………………………………      24
2.4funcţiile I.M.E. ………………………………………………………………………………………….  26
2.5.Administrarea i.m.e. şi resursele sale financiare ……………………………………
28
2.6.Lichidarea i.m.e. ………………………………………………………………………………………. 33
Capitolul III
Banca centrală europeană (B.C.E.) şi
sistemul european al băncilor centrale (S.E.B.C.) ………………..    34
3.1.INFIINTAREA B.C.E.-SARCINI SI OBIECTIVE ..……………………………………………………34
3.2.ORGANIZAREA
B.C.E.......................................................................
.........................................36
3.3Funcţiile, operaţiunile şi actele juridice ale băncii centrale europene
…     39
3.4.băncile centrale naţionale …………………………………………………………………49
Capitolul IV
B.c.e. – pivotul uniunii monetare europene ……………………………   50
4.1.elemente sine qua non pentru funcţionarea uniunii economice
şi monetare (U.E.M.) …………………………………………………………………………………..   50
      A. Planul Delors şi Tratatul de la Maastricht……………………………….    50
      B. Criteriile de convergenţă ………………………………………………………….     52
      c. reglementări de bază ale Uniunii Europene
      privind introducerea Euro…………………………………………………………….  54
4.2.autoritatea b.c.e. ……………………………………………………………………………………  56
4.3.B.C.E. şi stabilitatea preţurilor ……………………………………………………………..     60
capitolul v
implementarea monedei unice – euro ……………………………………  64
5.1.punerea în circulaţie a euro ………………………………………………………………….   64
5.2.Avantajele şi dezavantajele introducerii euro ……………………………………..  67
5.3.perspectivele eurozonei ………………………………………………………………………..     74
5.4.Euro – monedă de referinţă pentru România …………………………………………..    76
Capitolul VI
consideraţii finale ……………………………………………………………… 81
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………….   88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu