BENCHMARKING - ANALIZA COMPARATIVA IN CADRUL UNIVERSITATII x

Studiul  are  la  bază  informaţii  din  documente   referitoare   la
activitatea facultăţilor. Folosirea mai multe surse de  culegere  a  datelor
(bazate  pe  observare,  interviu,  chestionare)  va   permite   completarea
informţiilor şi creşterea relevantei studiului.
      Lucrarea cuprinde :
               1. Consideraţii teoretice despre benchmarking
               2.   Contextul   desfăşurării   activităţii    Universităţii
                  Transilvania.   Misiunea    Universităţii.    Prezentarea
                  Universităţii Transilvania
               3. Studiu de caz
                 Modelul, criteriile de evaluare a  facultăţilor  bazate  pe
                 indicatori de calitate şi performanţă.Culegerea datelor  pe
                 baza  Rapoartelor  de  Evaluare  Internă   şi   Externă   a
                 Programelor  de  Studiu  concepute  în  baza   metodologiei
                 ARACIS. Analiza comparativa datelor
            

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu