Bilantul contabil ca imagine a pozitiei financiare a intreprinderii

                                    Cuprins
Capitolul I.Consideraţii generale privind situaţiile financiare
anuale ale întreprinderii
                 I.1.Situaţiile financiare-Obiectiv fundamental al
contabilităţii financiare
                 I.2.Definirea, structura, rolul situaţiilor
financiare anuale
                  I.3.Funcţiile situaţiile financiare
                  I.4.Utilizatorii situaţiile financiare
Capitolul II.Concepţii privind interpretarea conţinutului bilanţului
contabil
                II.1.Concepia juridică şi bilanţul patrimonial
                 II.2.Concepţia economică şi bilanţul funcţional
                II.3.Concepţia financiară şi bilanţul financiar
                II.4.Bilanţul previzional
Capitolul III.Lucrările premergătoare elaborării bilanţului contabil
                III.1.Verificarea înregistrării în conturi a
operaţiilor economico-financiare
                III.2.Verificarea faptică a datelor contabilităţii
curente prin inventariere
                       III.2.1.Metodologia efectuării inventarierii
patrimoniului
                       III.2.2.Evaluarea şi stabilirea rezultatului
inventarierii
                       III.2.3. Metodologia efectuării şi
soluţionării contabile a compensării minusurilor cu plusurile la
inventar
                       III.2.4.Stabilirea şi înregistrarea
plusurilor definitive
                       III.2.5.Determinerea şi înregistrarea
lipsurilor neimputabile şi a pierderilor din calamităţi
                      III.2.6.Imputarea lipsurilor provenite din
vina unor salariaţi sau a terţilor
                      III.2.7.Înregistrarea lipsurilor în curs de
clarificare
                      III.2.8.Constituirea şi regularizarea
provozioanelor pentru deprecierea elementelor de activ
                III.3.Verificarea concordanţei datelor din
contabilitatea sintetică cu cele din evidenţa operativă şi analitică
                III.4.Centralizarea datelor contabilităţii prin
intermediul balanţei de verificare
                III.5.Contabilitatea repartizării profitului
Capitolul IV.Prezenatrea situaţiilor financiare anuale ale
întreprinderii
                 IV.1.Consideraţii generale cu privire la
Standardele Internaţionale de Contabilitate utilizate în raportările
situaţiilor financiare
                      IV.1.1.IAS 1”Prezentarea situaţiilor
financiare”
                      IV.1.2.IAS 7”Situaţia fluxurilor de numerar”
                      IV.1.3.IAS 14”Raportarea pe segmente”
                      IV.1.4.IAS 10”Evenimente ulterioare datei
bilanţului”
                      IV.1.5.IAS 34”Situaţiile financiare
interimare”
                      IV.1.6.IAS 35”Activităţi în curs de
întrerupere”
                 IV.2.Caracteristici calitative ale situaţiilor
financiare anuale
                 IV.3.Principii privind întocmirea situaţiilor
financiare anuale
                 IV.4.Întocmirea, aprobarea, verificarea, auditarea
şi prezentarea situaţiilor financiare anuale
 Capitolul V.Studiu de caz
                  V.1.Prezentarea societăţii comerciale
                        V.1.1.Istoricul firmei
                        V.1.2. Obiectul de activitate
                        V.1.3.Structura organizatorică
                  V.2.Analiza principaliilor indicatori economico-
financiari
68 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu