Cheltuieli pentru actiuni social-culturale si eficienta lor

                                   Cuprins
      Capitolul I Conţinutul şi structura cheltuielilor pentru acţiuni
socia-culturale….….3
      1. Conţinutul şi caracteristicile cheltuielilor pentru acţiuni social-
                                                               culturale.……3
                           2.   Structura pentru acţiuni social-culturale şi
                                                semnificaţiile sale ……………….9
      Capitolul II Analiza cheltuielilor publice pentru învăţământ  la
nivel                          macroecomic                          şi
microeconomic(instituţie)...……………………………………………………………...…12
            1. Analiza cheltuielilor publice pentru invăţământ la
      nivel macroeconomic…....12
                   1. Analiza dinamicii cheltuielilor pentru acţiuni social-
                                                             culturale ………12
               1.2   Analiza dinamicii şi factorilor de influenţare a
           cheltuielilor publice pentru învăţământ
           ……………………………………………………………14
                         1.3   Finanţarea învăţământului ……………………………………………16
                                   1.4   Eficienţa economică a cheltuielilor
                                              publice pentru învăţământ………23
             2. 2.  Analiza cheltuielilor publice pentru învăţământ la nivel
                                                        microeconomic …...30
                             2.1   Cheltuieli curente…………………………………………………….30
                             2.1.1 Cheltuieli de personal……….…………………………………30
                                               2.1.2 Cheltuieli materiale şi
                                                     servicii…………………………………34
                                                         2.1.3 Cheltuieli cu
                                                bursele…………………….……………………..37
              2.2   Cheltuieli de capital…………………………………..……………..38
   Capitolul III Analiza cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii la
nivel macroeconomic şi microeconomic
(instituţie)……………………………………………………………...….39
    1. Analiza cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătăţii la nivel
            macroeconomic…………………………………………………………….…39
             1.1   Analiza factorilor de influenţare a cheltuielilor
             pentru ocrotirea sănătăţii…………………………………………………………………….39
             1.2   Sisteme şi  surse  de  finanţare  pentru  ocrotirea
             sănătăţii……………...41
                       1.3   Eficienţa cheltuielilor pentru ocrotirea
sănătăţii…………..…...…….44
           2. Analiza cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătăţii
           la nivel
                    microeconomic………………………………………………..……………….47
                 2.1   Întocmirea planurilor de cheltuieli
bugetare…….….…………..……47
                          2.2   Cheltuieli cuente la Spitalul
Municipal Fălticeni…….………..…….48
                         2.2.1  Cheltuieli de
personal…………………………………………48
                         2.2.2   Cheltuieli materiale şi
servicii………………………………...50
                          2.3   Surse de finanţare la Spitalul
Municipal Fălticeni…….…..…….. …..56
                          Concluzii şi propuneri………………………………………………………………..61
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu