Conditii de fond si de forma ale cambiei si biletului la ordin

                        CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ
                      ALE CAMBIEI ŞI BILETULUI LA ORDIN
                       PLANUL LUCRĂRII
|Capitolul 1: Noţiuni introductive                                  |  1     |
|...................................................................|        |
|....                                                               |        |
|1.1  |Conceptul de titlu de credit                                 |  1     |
|     |.............................................................|        |
|     |.........                                                    |        |
|1.2  |Natura juridică a titlurilor de credit                       |  4     |
|     |............................................................ |        |
|1.3  |Istoric                                                      |  8     |
|     |.............................................................|        |
|     |...........................................                  |        |
|     |1.3.1 |Originea şi fazele de evoluţie                        |  8     |
|     |      |......................................................|        |
|     |1.3.2 |Tendinţe de unificare a dreptului cambia              |  9     |
|     |      |....................................                  |        |
|     |1.3.3 |Conflicte de legi                                     |  10    |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |....................                                  |        |
|1.4  |Diferite titluri de credit                                   |  11    |
|     |.............................................................|        |
|     |..................                                           |        |
|          CAMBIA                        |            |            |        |
|Capitolul 2: Condiţii cerute pentru valabilitatea cambiei          |14      |
|................................                                   |        |
|2.1  |Noţiune                                                      |14      |
|     |.............................................................|        |
|     |........................................                     |        |
|2.2  |Condiţii de fond                                             |15      |
|     |.............................................................|        |
|     |...........................                                  |        |
|2.3  |Condiţii de formă                                            |16      |
|     |.............................................................|        |
|     |.........................                                    |        |
|     |2.3.1 |Menţiuni obligatorii                                  |16      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |................                                      |        |
|     |2.3.2 |Menţiuni neesenţiale                                  |19      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |............                                          |        |
|2.4  |Cambia în alb                                                |20      |
|     |.............................................................|        |
|     |..............................                               |        |
|2.5  |Cambia emisă în exemplare multilpe. Copii                    |23      |
|     |.............................................                |        |
|Capitolul 3:  Circulaţia cambiei                                   |26      |
|...................................................................|        |
|......                                                             |        |
|3.1  |Girul                                                        |26      |
|     |.............................................................|        |
|     |.............................................                |        |
|     |3.1.1 |Definiţie.Condiţii de validitate                      |26      |
|     |      |......................................................|        |
|     |3.1.2 |Girul cu efecte depline                               |29      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |..........                                            |        |
|     |3.1.3 |Girul cu efecte limitate ………………………………………………           |30      |
|3.2  |Cesiunea de creanţă                                          |32      |
|     |.............................................................|        |
|     |...................                                          |        |
|     |3.2.1.|Compararea cu girul                                   |32      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.............                                         |        |
|     |3.2.2.|Condiţii: de fond şi de formă                         |33      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.                                                     |        |
|     |      |                           |            |            |        |
|     |      |                           |            |            |        |
   |3.3. |Avalul                                                       |34      |
|     |.............................................................|        |
|     |...........................................                  |        |
|     |3.3.1 |Condiţii                                              |34      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |..................................                    |        |
|     |3.3.2 |Efecte                                                |36      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |....................................                  |        |
|     |3.3.3 |Termenul                                              |37      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |...............................                       |        |
|3.4  |Acceptarea cambiei                                           |37      |
|     |.............................................................|        |
|     |.....................                                        |        |
|Capitolul 4: Stingerea obligaţiunilor cambiale                     |41      |
|.................................................                  |        |
|4.1. |Plata voluntară a cambiei                                    |41      |
|     |.............................................................|        |
|     |............                                                 |        |
|     |4.1.1.|Prezentarea la plată                                  |41      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.............                                         |        |
|     |4.1.2 |Plata cambiei                                         |44      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |........................                              |        |
|4.2  |Plata silită a cambiei                                       |45      |
|     |.............................................................|        |
|     |....................                                         |        |
|     |4.2.1 |Protestul                                             |45      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |................................                      |        |
|     |      |4.2.1.1 cazuri în care se dresează                    |46      |
|     |      |.............................................         |        |
|     |      |4.2.1.2 locul dresării protestului                    |47      |
|     |      |.................................................     |        |
|     |      |4.2.1.3 cuprinsul protestului                         |48      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.                                                     |        |
|     |4.2.2 |Notificarea                                           |48      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.............................                         |        |
|4.3  |Acţiunea cambială                                            |50      |
|     |.............................................................|        |
|     |.......................                                      |        |
|     |4.3.1.|Caracterele şi natura acţiunii cambiale               |50      |
|     |      |.......................................               |        |
|     |4.3.2 |Procedura cambială                                    |52      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |..............                                        |        |
|     |4.3.3 |Excepţiile cambiale                                   |54      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |...............                                       |        |
|4.4  |Contra-cambia                                                |56      |
|     |.............................................................|        |
|     |.............................                                |        |
|4.5  |Prescripţia cambială                                         |59      |
|     |.............................................................|        |
|     |....................                                         |        |
|     |4.5.1 |termene                                               |59      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |...............................                       |        |
|     |4.5.2 |Întreruperea şi suspendarea                           |60      |
|     |      |......................................................|        |
|     |      |.                                                     |        |
|Capitolul 5:. Acţiunea în revendicare şi anulare a cambiei         |63      |
|............................                                       |        |
|5.1  |Acţiunea în revendicare                                      |63      |
|     |.............................................................|        |
|     |...............                                              |        |
|5.2  |Procedura anulării şi înlocuirii cambiei pierdute            |64      |
|     |.......................................                      |        |
|Capitolul 6: Acţiuni extracambiale                                 |67      |
|...................................................................|        |
|.                                                                  |        |
|6.1  |Acţiunea cauzală                                             |67      |
|     |.............................................................|        |
|     |.........................                                    |        |
|6.2  |Acţiunea de îmbogăţire fără cauză                            |68      |
|     |...........................................................  |        |
|6.3  |Acţiunea cambială şi regresul                                |70      |
|     |.............................................................|        |
|     |.....                                                        |        |
|Capitolul 7: Conflicte de legi în materie cambială                 |72      |
|...........................................                        |        |
|7.1  |conflicte de legi în timp                                    |72      |
|     |.............................................................|        |
|     |...............                                              |        |
|7.2  |conflicte de legi în spaţiu                                  |73      |
|     |.............................................................|        |
|     |............                                                 |        |
|       Alte titluri la ordiN            |            |            |        |
|Capitolul 8: Biletul la ordin                                      |76      |
|8.1  |Noţiunea şi caracterele biletului la ordin                   |76      |
|     |...................................................          |        |
|8.2  |Condiţii de formă şi menţiuni obligatorii                    |77      |
|     |....................................................         |        |
|8.3  |Consecinţele nerespectării condiţiilor de fond               |79      |
|     |..........................................                   |        |
|8.4  |Principiile comune aplicabile ale girului, avalului şi plăţii|80      |
|     |..........................                                   |        |
   |Capitolul 9: Cecul                                                 |81      |
|9.1  |Noţiunea, caracterele şi emiterea cecului                    |81      |
|     |................................................             |        |
|9.2  |Condiţii de valabilitate                                     |83      |
|     |.............................................................|        |
|     |.................                                            |        |
|9.3  |Plata cecului                                                |84      |
|     |.............................................................|        |
|     |................................                             |        |
|9.4  |Varietăţi ale cecului                                        |85      |
|     |.............................................................|        |
|     |.....................                                        |        |
|CONCLUZII                                                          |88      |
Bibliografie
Anexa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu