Contabilitatea cheltuielilor,veniturilor si rezultatelor la societatea GES

Cuprins
                                 Introducere
1.          Scopul    şi     obiectivul     lucrării........................
……………………………………5
2.       Prezentarea societăţii..........................………………………………………… 6
2.1          Date       generale       referitoare       la       societatea
comercială.............……………..6
2.2.             Prezentarea          societăţii           -           scurt
istoric...................…………………………….7
2.3    Prezentarea    generală    a    capacităţilor    de    producţie    a
tehnologiilor      ,      a      stării       tehnice.......................
…….…………………………………...8
2.4.    Personalul societăţi..........................……….…………………………………….9
2.5.    Principalele activităţi , produse , servicii conform datelor din
 bilanţul pe anul precedent......................... ……………………………………………9
2.6.             Descrierea          poziţiei          geografice          a
S.C....................………………………….10
2.7     Investiţii............................………………….……………………………………..10
2.8              Participări           la           alte           societăţi
comerciale:...................……………………….10
2.9     Principii , politici , şi metode contabile
                                CAPITOLUL  I
 DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND                                CHELTUIELILE
, VENITURILE ŞI REZULTATELE…....................………13
1.1   Structuri  în  contabilitatea  financiară   privind   cheltuielile   ,
veniturile                                                                şi
rezultatele…………………………………………………………...............................…..13
1.2.           Delimitări           şi           structuri           privind
cheltuielile..................….………….……….. 14
1.3    Delimitări   şi    structuri    privind    veniturile................
….….….………………. 35
1.4  Abordări internaţionale privind cheltuielile , veniturile
şi rezultatele..........................…………………………………………..……….………...51
                                CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CHELTUIELILOR , VENITURILOR ŞI REZULTATELE LOR  LA  SOCIETATEA
COMERCIALĂ
“GES” S.A. ………………………................………………….…….…………. 55
1        Documente     utilizate     şi      flux.........................
……………….…………………….55
2                                                                Documente
justificative............................………….………….………………...55
     1.                      Conţinutul                       documentelor
        justificative...................….……………………….55
   2.        Întocmirea         şi         prelucrarea         documentelor
      justificative.............…………..56
   3.         Corectarea         erorilor          din          documentele
      justificative.................……………...56
   4. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare
   5.  ale întreprinderi..............................………………………………………………56
3    Registrele de contabilitate.........................………………………………………57
4    Documente contabile de sinteză...................... ………………….…………….58
5    Reconstituirea documentelo.........................…………………………………...59
6    Formele de contabilitate..........................………………………………………..59
      6.1     Forma    de    contabilitate    clasică     sau     jurnalul
unic.............……….……….59
     6.2    Forma   de   contabilitate   centralizată   sau   pe   jurnale
multiple.........……60
   6.3  Forme de contabilitate pe jurnale aplicate în contabilitatea din
România.................................……………………………………………..…….…………60
   4.   Forma    de    contabilitate    maestro-sah    sau    pe    conturi
      .............…...………61
  corespondente
   5. Forma de contabilitate informatică...................…………………….……….62
7           Metodologia        de        lucru         folosită         în
unitate….…...................…………….…….62
    7.1   Particularităţi  privind   documentele   primare   justificative
utilizate
de societate..............................………………………….………………….…….………63
8    Înregistrări contabile privind cheltuielile în cadrul societăţii
“GES” S.A…...............................………………………………………..……….…………64
9    Înregistrări contabile privind veniturile în cadrul societăţii
“GES” S.A................................……………………………………..…….……..…………67
10    Înregistrări   contabile   privind   conturile   de   rezultate   în
cadrul                          societăţii                           “GES”
    S.A..........................………………………..……….………..69
                                CAPITOLUL III
ANALIZA    INDICATORILOR    SPECIFICI    CHELTUIELILOR     VENITURILOR    ŞI
REZULTATULUI…................................................……………………....71
1  Necesitatea analize..............................……………………………………………..71
2  Indicatori utilizati în analiza economico-financiară a cheltuielilor
 veniturilor şi rezultatelor .........................……………………………………………..71
  2.1  Analiza cifrei de afaceri........................…………………………………………71
  2.2  Producţia exercitiului.........................……………………………………………72
 2.3  Marja brută………............................……………………………………………...73
 2.4  Analiza  valorii  adăugate.......................………………………………………...73
 2.5   Alţi   indicatori   specifici   veniturilor   ,   cheltuielilor   şi
 rezultatelor............74
   2.6   Analiza  soldurilor  inermediare   de   gestiune   si   retratările
posibil..........75
3      Analiza     indicatorilor     la     societatea     “GES     ”     SA
......................…………………83
  3.1  Calculul indicatorilor..........................…………………………………………84
                                CAPITOLUL IV
   CONCLUZII………...................…………………………..………………….93
   BIBLIOGRAFIE …….................………….………………………………….97
   ANEXE…..................…………………….…………………………………….98

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu