contabilitatea comertului exetrior

                                   Cuprins
           Capitolul 1. PREZENTAREA  S.C. „COMBINATUL DE  OŢELURI  SPECIALE
TÂRGOVIŞTE” S.A. ŞI A PIEŢEI ACESTEI..1
                 1. SCURT ISTORIC…………………………………..1
                 2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. COMBINATUL DE  OŢELURI
                    SPECIALE TÂRGOVIŞTE-S.A………………………………...7
              3. OFERTA  DE  MĂRFURI  A  SOCIETĂŢII  COMBINATUL  DE  OŢELURI
                 SPECIALE TÂRGOVIŞTE-S.A…………………………………..15
              4.    RELAŢIILE     CONTRACTUALE     ALE     SOCIETĂŢII     CU
                 CLIENŢII…………………………25
              5. DISTRIBUŢIA ŞI COSTURILE OFERTEI……26
           Capitolul 2. ANALIZA  ECONOMICĂ  A  S.C.  COMBINATUL  DE  OŢELUI
SPECIALE TÂRGOVIŞTE-S.A. PE BAZA BUGETULUI DE VENITURI ŞI  CHELTUIELI  ŞI  A
BILANŢULUI CONTABIL.CONTUL DE REZULTATE……………31
                 2.1 ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL ÎNCHEIAT  LA  31  DECEMBRIE
                 1999……………………………31
                 2.2 ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ELABORAT PE
                 2000………………...38
                 2.3  PREZENTAREA  CONTULUI  DE  PROFIT  ŞI   PIERDERE   (la
                 sfârşitul anului 2000)…………………49
           Capitolul 3. ANALIZA  CONTABILITĂŢII COMERŢULUI EXTERIOR LA S.C.
„COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE TÂRGOVIŞTE” S.A………………………………………54
                 3.1 EXPORTUL DE MĂRFURI DIRECT ÎNTRE PARTENERI  (Combinatul
                 de   oţeluri   speciale   Târgovişte   şi   THYSSEN   KRUPP
                 STAHL)…………………….55
                 3.2     OPERAŢIUNI     DE      COMERŢ      EXTERIOR      ÎN
                 COMISION…………………………………………57
           BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu