CONTABILITATEA OPERTIUNILOR DE TREZORERIE LA NIVELUL INTREPRINDERII

INTRODUCERE
  Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TREZORERIA ÎNTREPRINDERII
        1. Locul trezoreriei în gestiunea întreprinderii
  1.2 Probleme privind evaluarea mijloacelor de trezorerie
  Capitolul II. STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC
  2.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii
  2.1.1. Organizarea firmei
  2.1.2. Funcţiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează
  2.2 Organizarea trezoreriei la SC Gama
  Capitolul III. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE
  3.1. Sistemul de conturi utilizat pentru contabilitatea operaţiunilor de
trezorerie
  3.2. Documente primare privind operaţiunile de trezorerie
  3.4. Contabilitatea operaţiunilor cu numerar
  3.5. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt
  3.6. Contabilitatea efectelor de primit şi a efectelor emise spre
scontare
  3.7. Contabilitatea acreditivelor
  3.8. Contabilitatea avansurilor de trezorerie
  3.9. Contabilitatea operaţiunilor cu alte valori
  3.10. Inventarierea elementelor de trezorerie şi înregistrarea
rezultatelor acesteia
  Inventarierea mijloacelor băneşti şi a celorlalte valori gestionate în
casierie
  3.11 Indicatori de analiză privind gestiunea trezoreriei
  3.12 Locul elementelor de trezorerie în rapoartele anuale. situaţia
  fluxurilor de trezorerie
  3.12.1 Elementelor de trezorerie în rapoartele anuale
  3.12.2 Situaţia fluxurilor de trezorerie
                   CONCLUZII
  BIBLIOGRAFIE
Pagini 58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu