Contabilitatea SC

CUPRINS
      CAPITOLUL I                       Prezentarea S.C.  „ELARS”  S.A.  Rm.
      Sărat
                                Pag. 1...6
      CAPITOLUL  I.1.                      Obiectul  de  activitate,   forma
      juridică                                                            şi
      compartimentele de producţie
                                Pag. 1...5
      CAPITOLUL I.2.                     Organigrama S.C. „ELARS” Rm. Sărat
                               Pag. I
      CAPITOLUL II             Delimitări privind  contabilitatea  activelor
                                     imobilizate
                               Pag. 7...22
      CAPITOLUL II.1.                   Imobilizări  necorporale:  structură
      şi                                         contabilizare
                               Pag. 7...9
      CAPITOLUL     II.2.                       Imobilizări     necorporale:
      contabilizare
                               Pag. 10...17
      CAPITOLUL II.3.                   Imobilizările în curs de execuţie
                               Pag. 17...19
      CAPITOLUL    II.4.                       Imobilizările     financiare:
      contabilizare
                               Pag. 19...21
      CAPITOLUL II.5.                   Organizarea   documentelor   primare
      privind                                                       activele
      imobilizate
                               Pag. 22...25
      CAPITOLUL III                    Amortizarea imobilizărilor
                               Pag. 26...42
      CAPITOLUL III.1.                  Amortizarea şi fiscalitatea
                               Pag. 27...29
      CAPITOLUL III.2.                  Amortismentul, obiectul amortizării,
      sfera de aplicare
                               Pag. 30...41
      CAPITOLUL    III.3.                     Contabilitatea     amortizării
      capitalului imobilizat
                               Pag. 42
      CAPITOLUL IV                    Concluzii şi propuneri
                               Pag. 43...45
      CAPITOLUL V                      Bibliografie selectivă
                               Pag. 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu