CONTRACTUL DE COMODAT - IMPRUMUTUL DE FOLOSINTA

CUPRINS
Introducere.................................................................
..........................2
Capitolul I. Noţiunea de comodat.
   1.                Definiţia                contractului                de
      comodat.............................................6
   1.                         Etimologia                         termenului.
      Sinonime..............................................7
   1.       Repere       istorice        privind        contractul        de
      comodat..........................8
Capitolul II. Caracterele juridice ale contractului de comodat.
   1.                                                               Contract
      real...................................................................
      ...........15
   1.                                                               Contract
      unilateral.............................................................
      ........16
   1.                  Contract                   cu                   titlu
      gratuit.............................................................17
   1.                Contract                netranslativ                 de
      proprietate..........................................18
Capitolul III. Condiţiile de validitate ale contractului de comodat.
   1.
      Capacitatea.............................................................
      ...................22
   1.
      Consimţământul..........................................................
      ..............27
   1.
      Obiectul................................................................
      .....................39
   1.
      Cauza...................................................................
      .....................42
   1.                                                                 Dovada
      contractului...........................................................
      .......44
Capitolul IV. Efectele contractului de comodat.
   1.                                                            Obligaţiile
   comodatarului...........................................................47
                                2.                               Răspunderea
comodatarului.......................................................52
                      3.                    Pluralitatea                  de
comodatari..........................................................54
                                4.                               Obligaţiile
comodantului............................................................55
Capitolul V. Încetarea contractului de comodat.
                        1.                      Cauze                     de
încetare....................................................................
.......59
Capitolul   VI.   Interferenţe.    Contractul    de    comodat    şi    alte
contracte.........62
Capitolul                           VII.                            Practică
judiciară................................................................67
Capitolul
VIII.Concluzii..............................................................
.............83
Capitolul                                                                IX.
Bibliografie................................................................
..........90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu