Dezvoltarea antreprenoriala la SC SRL

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1.
     Noţiunea de societate comercială; caracteristicile generale    ale
  societăţilor comerciale cu personalitate juridică; trăsăturile distincte
                           ale formelor societare
    1.1. Noţiunea de societate comercială………………………………………………….
    1.2.   Caracteristicile   generale   ale   societăţii   comerciale   cu
personalitate juridică
    1.3. Trăsăturile distincte ale formelor de societate
       1.3.1. Societăţile pluripersonale şi unipersonale
       1.3.2. Societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri
       1.3.3. Societăţi cu răspundere limitată
       1.3.4. Societăţi cu părţi sociale şi societăţi pe acţiuni
        1.3.5.  Societăţi  emitente  şi  societăţi  care  nu  emit  titluri
comerciale de valori
CAPITOLUL 2.
Constituirea, funcţionarea, modificarea, desfiinţarea şi lichidarea
societăţilor comerciale
    2.1. Constituirea societăţilor comerciale
    2.2. Funcţionarea societăţilor comerciale cu răspundere limitată
    2.3. Modificarea actului constitutiv
    2.4. Dizolvarea societăţilor comerciale
    2.5. Lichidarea societăţilor comerciale
CAPITOLUL 3.
 Planul de afaceri
CAPITOLUL 4.
    Modul de obţinere a creditului bancar sau/şi din alte surse
    4.1. Informarea şi documentarea
      4.1.1. Analiza dosarului de creditare
      4.1.2. Analiza bonităţii solicitanţilor de credite
      4.1.3. Aspecte nefinanciare privind clienţii băncii
    4.2. Reguli şi condiţii ale creditului
       4.2.1. Reguli generale de creditare
       4.2.2. Programul de creditare
    4.3.  Investitorii  –  sursă  principală  de  finanţare   a   facerilor
incipiente
    4.4. Alţi potenţiali finanţatori
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
pagini 62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu