DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE A SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET

CAPITOLUL 1
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE
1.1 Documentarea preliminara
   1. Caracteristici tipologice ale societatii
      1.1.2 Situatia economico- financiara
      1.1.3. Sistemul de management si componentele sale
1. Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative
         1.2.1. Analiza viabilitatii economice
         1.2.1.1. Consideratii generale
       1.2.1.2 Analiza potentialului intern
      1.2.1.3 Analiza cheltuielilor
      1.2.1.4. Analiza rentabilitatii
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale
      1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic
      1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional
      1.2.2.3. Analiza sistemului informational
 1.2.2.4. Analiza  subsistemului organizatoric
      1.3.Puncte forte economice si manageriale
      1.4. Puncte slabe economice si manageriale
      1.5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului
      de viabilitate economica si manageriala a societatii comerciale
CAPITOLUL 2
STRATEGIA SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET SA
      2.1. Formularea misiunii societatii
         2.2.Stabilirea obiectivelor strategice
      2.3.Conturarea principalelor optiuni strategice
      2.4 Dimensionarea resurselor alocate
      2.5.Precizarea termenelor
      2.6. Elaborarea strategiei globale
      2.7 Implementarea strategiei
      CAPITOLUL 3
      REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET SA
      3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului
societatii
      3.1.1. Stabilirea obiectivelor societatii
      3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin
obiective
      3.2. Reproiectarea sistemului decizional
      3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice
      3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate
      3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor
           3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice
    3.3. Remodelarea sistemului informational
      3.4. Remodelarea subsistemului organizatoric
      3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor
      procesuale si structural -organizatorice ale societatii
      3.4.2.Infiintarea /comasarea si desfiintarea unor compartimente
      3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente
      3.4.4. Infiintarea si desfiintarea anumitor manageriale
      3.4.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului
organizatoric
      Pagini 44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu