ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING LA SC SA

ELABORAREA  STRATEGIEI  DE  MARKETING LA  SOCIETATEA
QUADRANT  AMROQ  BBOTTLING  COMPANY  ROMANIA  ( PEPSI - COLA )
INTRODUCERE
                                     4
CAPITOLUL I : ELABORAREA  STRATEGIEI  DE  MARKETING
    6
1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei
                                    6
      1.1.1. Strategia de marketing si relatiile sale cu politicile si
tacticile de marketing                        6
      1.1.2. Locul strategiei de piata in activitatea de marketing
                                                  8
1.2. Fundamentarea  strategiei de marketing
                                                 9
1.3. Tipologia strategiilor de marketing
                                                     12
1.4. Marketing mix - insemnatatea lui in concretizarea strategiei de
marketing                         21
       1.4.1. Conceptul de marketing - mix
                                                        21
       1.4.2. Elementele unui mix de marketing
                                                     25
CAPITOLUL II : PIATA  INTREPRINDERII, REALITATE  COMPLEXA  SI
                              DINAMICA
                                                            26
2.1. Continutul pietei intreprinderii
                                                        26
       2.1.1. Definirea unei piete
                                                                26
       2.1.2. Concepte cheie
                                                                 28
2.2. Dimensiunile pietei intreprinderii
                                                      31
       2.2.1. Structura pietei
                                                                  31
       2.2.2. Localizarea pietei
                                                                 33
               2.2.2.1. Gradul de concentrare a pietei
                                                         33
               2.2.2.2. Gravitatia comerciala
                                                             36
      2.2.3. Capacitatea pietei
                                                                 37
2.3. Dinamica pietei
                                                                39
       2.3.1. Raporturile intreprinderii cu piata
                                                         39
       2.3.2. Factorii dinamicii pietei produsului
                                                        40
       2.3.3. Cai de dezvoltare a pietei intreprinderii
                                                       41
2.4. Profilul pietei intreprinderii
                                                           42
CAPITOLUL III : ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING AL SOCIETATII
                               Q.A.B.C.R. ( PEPSI COLA )  S.A.
                                       44
3.1. PEPSI COLA pe plan mondial
                                                   44
3.2. PEPSI COLA in Romania
                                                      45
   2
3.3. Analiza mediului extern al firmei QABCR
                                             48
       3.3.1. Analiza micromediului firmei
                                                        50
       3.3.2.Analiza macromediului firmei
                                                        59
3.4. Analiza mediului intern al firmei QABCR
                                             61
       3.4.1 Resursele  financiare
                                                               61
       3.4.2. Resursele materiale
                                                               62
       3.4.3. Resursele umane
                                                               62
3.5. Analiza SWOT a firmei QABCR
                                                65
CAPITOLUL IV : IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING LA
                               SOCIETATEA Q.A.B.C.R. ( PEPSI COLA ) S.A.
                       66
4.1. Planul strategic al firmei pe perioada 1997 - 1999
                                             66
4.2. Actiuni intreprinse pana in prezent pentru produsul PEPSI COLA
                             68
4.3. Alternative strategice ale firmei
                                                        70
      4.3.1. Strategii de produs
                                                                70
      4.3.2. Strategii de pret
                                                                   72
      4.3.3. Strategii de distributie
                                                                74
      4.3.4. Strategii de promovare
                                                             76
CONCLUZII
                                                          77
BIBLIOGRAFIE
                                                        79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu