ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI LA SC

                                                        CUPRINS
CAPITOLUL I :    STRATEGIA DE PIATA ………………………….1
                         I.1.  POLITICA DE MARKETING…………………….2
                         I.2.  STRATEGIA DE PIATA…………………………..6
                          I.3. ANALIZA SWOT………………………………….13
CAPITOLUL II :  PROGRAMUL DE MARKETING. ANALIZA DE
                                MARKETING……………………………………...15
CAPITOLUL III :   PLANUL DE AFACERI…………………………21
                         III.1. Sinteza si cuprinsul planului de
afaceri…………21
                         III.2. Descrierea afacerii………………………………..24
                         III.2.1. Descrierea ideii de afaceri……………………...25
                         III.2.2. Scopul si obiectivele unei
afaceri………………27
                         III.2.3. Descrierea societatii…………………………….28
                         III.2.4. Descrierea produselor sau
serviciilor………….28
                         III.2.5. Descrierea si avantajele localizarii
afacerii…....31
                         III.2.6. Descierea mediului in care va evolua
afacerea...31
                         III.3. Planul de marketing……………………………….32
                         III.3.1. Descierea pietei…………………………………..35
                         III.3.2. Identificarea segmentului de piata –
tinta……...36
                         III.3.3. Concurenta si alte influente……………………..36
                         III.3.4. Strategia de marketing…………………………..37
                         III.3.5. Cercetarea de piata………………………………39
                         III.3.6. Previzionarea vanzarilor………………………...40
                         III.3.7. Analiza riscurilor associate
uneiafaceri………...41
                         III.4. Planul operational si managementul
afacerii…….43
                         III.4.1. Planul operational………………………………..43
                         III.4.2. Managementul afacerii…………………………..44
CAPITOLUL  IV :  ELABORAREA UNUI PLAN DE AFACERI LA
                                        S.C. LUMACA SUPERIORI S.R.L.
…………47
                          IV.1. Descrierea afacerii………………………………...47
                          IV.2. Piata………………………………………………...48
                          IV.3. Analiza SWOT…………………………………….51
                          IV.4. Organizarea si conducerea
societatii…………….53
                          IV.5. Planul financiar……………………………………54
CAPITOLUL  V:  CONCLUZII SI PROPUNERI……………………..64
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………….66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu