Imbunatatirea Activitatii de Colectare a Creantelor Fiscale si Reducerea Arieratelor la Bugetul General Consolidat

1 C U P R I N S
                            |  CAP. 1                                                         |         |
|ANALIZA CADRULUI  GENERAL PRIVIND COLECTAREA CREANTELOR          |pag.1    |
|FISCALE………………………………………………………….                                   |         |
|1.1. A. Analiza cadrului legislativ de colectare a creantelor    |pag.1    |
|fiscale si posibilitati de imbunatatiRE                          |         |
|          1.1.   B.  Stingerea creanţelor fiscale prin plată,    |         |
|compensare şi restituire………………………………………………                       |pag.2    |
|           1.2.  Analiza cadrului organizatoric de colectare a   |         |
|creantelor fiscale si posibilitati de imbunatatire in context    |         |
|european…………………………………………………………                                   |pag.4    |
|   CAP. 2                                                        |         |
|ANALIZA COLECTARII CREANTELOR FISCALE, PE EXEMPLUL               |pag.14   |
|D.G.F.P.SUCEAVA – A.F.P.M.SUCEAVA………………………………………                 |         |
|  CAP. 3                                                         |         |
|Posibilitati de imbunătăţire a sistemului de colectare a         |pag.32   |
|creantelor fiscale…………………………………………………………                         |         |
|          3.1. Implementarea  unui program la nivel naţional de  |pag.32   |
|îmbunătăţire a activităţii administraţiei fiscale cu privire la  |         |
|colectarea  impozitelor; stabilirea de indicatori pentru         |         |
|măsurarea colectării veniturilor în vederea conceperii politicii;|         |
|stabilirea de metode şi proceduri pentru lichidarea  arieratelor |         |
|fiscale;…………………………………………………………………………….                           |         |
|          3.2. Pregătirea condiţiilor în vederea aderării        |         |
|Ministerului Finanţelor Publice la Convenţia privind Asistenţa   |pag.40   |
|Administrativă Reciprocă în Aspecte Fiscale, inclusiv crearea    |         |
|Biroului Central de Legătură (BCL)…………………………………………………………………………………|         |
|            3.3Prevenirea arieratelor fiscale;                   |pag.41   |
|…………………….……………………..                                              |         |
|CAP. 4 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI  ………………………………………                 |         |
|BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………….                          |pag.48   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu