IMBUNATATIREA ACTIVITATII DOMENIULUI RESURSE UMANE LA SC

CUPRINS
   Capitolul I  Prezentarea societǎţii comerciale S.C. PUMAC S.A.
            1.1. Prezentarea societăţii……………………………………………….pagina 1
           1.2. Istoric al activităţii şi aspecte
      legale………………………………..pagina 3
           1.3. Produse / Servicii oferite……………………………………………pagina 4
                 1.3.1.  Principalii furnizori……………………………………...pagina 4
                 1.3.2.  Principalii clienţi………………………………………....pagina 5
                 1.3.3.  Sistemul de distribuţie / livrare utilizat şi cel
necesar....pagina 5
                 1.3.4.  Concurenţii……………………………………………….pagina 5
                 1.3.5.  Poziţionarea produselor şi serviciilor firmei faţă
                 de concurenţă…………………………………………………….pagina 6
                 1.3.6.  Structura organizatoricǎ şi personalul
           societǎţii……….pagina 6
   Capitolul II Diagnosticul viabilitǎţii economico-financiare
                  2.1. Analiza cifrei de afaceri……………………………………pagina 15
                  2.2. Analiza potenţialului material…………………………….pagina 16
                  2.3. Analiza potenţialului financiar…………………...………pagina 20
                 2.4. Analiza cheltuielilor…………………………….………….pagina 20
                 2.5. Analiza rentabilităţii……………………………………….pagina 23
                 2.6. Analiza patrimonială………………………………………pagina 25
   Capitolul III Analiza diagnostic a domeniului de Resurse Umane
            3.1. Documentare preliminarǎ…………………………………………pagina 29
                 3.1.1. Analiza cantitativă……………………………………….pagina 29
                  3.1.2. Analiza structurală……………………………………....pagina 30
                 3.1.3. Analiza stabilităţii potenţialului
           uman………………….pagina 35
                 3.1.4. Analiza utilizării timpului  de  muncă……………………pagina
           36
                 3.1.5.    Analiza    eficienţei    utilizării    resurselor
           umane…………..pagina 37
                 3.1.6. Analiza fluctuaţiei de personal…………………………..pagina 44
           3.2. Principalele puncte forte. Principalele puncte slabe.
      M.E.F.I…..pagina 46
                 3.2.1. Puncte forte………………………………………………pagina 46
                 3.2.2 Puncte slabe…………………………………………….....pagina 46
                 3.2.3.    Matricea     de     evaluare     a     factorilor
           interni………………pagina 48
   Capitolul IV Elaborarea de recomandǎri pentru îmbunǎtǎţirea sistemului de
   resurse umane in cadrul societǎţii S.C. PUMAC S.R.L.
            4.1. Evaluarea performanţelor resurselor umane
           în cadrul S.C. PUMAC S.A…………………………………………….pagina 49
            4.2. Recomandări privind eficientizarea procesului  de  evaluare
a performanţelor resurselor umane……………………………………………………..pagina 53
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu