Imobilizari corporale

CAPITOLUL I
1 1.1.Actul constitutiv al societăţii “ZAREA” SA
   1.2.Prezentarea societaţii şi activităţii sale
1.3.PREZENTAREA FORMEI DE CONTABILITATE
1.4.Circuitul documentelor
CAPITOLUL II
                    DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND
                     IMOBILIZĂRILE CORPORALE
2.1.DEFINIREA ŞI RECUNOAŞTEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE
2.2.CARACTERISTICILE IMOBILIZĂRILOR CORPORALE.DELIMITĂRI
2.3.EVALUAREA ŞI REEVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
CAPITOLUL III
               INSTRUMENTAREA CONTABILĂ A OPERAŢIILOR CU ACTIVE CORPORALE
3.1.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE INTRARE
3.2.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE IEŞIRE
3.3.CONTRACTELE DE LOCAŢIE
3.3.1.Fundamente, definiţii şi clasificarea contractelor de locaţie
3.3.2.   Contractele de locaţie-finanţare
        3. Contractele de Iocaţie simpIă
3.3.4.CONTABILIZAREA CONTRACTELOR DE LEASING FINANCIAR ÎN VIZIUNEA
NORMALIZATORILOR CONTABILI ROMÂNI
3.4.AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
3.4.1.CONCEPŢII ŞI DEFINIŢII PRIVIND AMORTIZAREA
3.4.2.REGIMURI DE AMORTIZARE
3.4.3.Implicaţiile fiscale ale amortizării.Impactul amortizării asupra
impozitului pe profit şi asupra dezvoltării
3.5.Contabilitatea provizioanelor privind imobilizările corporale
3.6.INVESTIŢIILE MATERIALE ÎN LUCRĂRILE DE NORMALIZARE CONTABILĂ
INTERNAŢIONALĂ ( IAS 16 “IMOBILIZĂRI CORPORALE”)
Pagini 92

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu