Implementarea autocontrolului in sectorele de productie - analiza, proiect, implementare, masurarea si evaluarea rezultate

                                   Cuprins
|                                                                |     |
|                                                                |     |
|Introducere                                                     |3    |
|................................................................|     |
|.......................................                         |     |
|Capitolul I. MANAGEMENTUL CALITĂŢII - FUNDAMENTE TEORETICE      |4    |
|Motivarea temei alese                                           |5    |
|................................................................|7    |
|.........                                                       |8    |
|Calitatea – noţiuni generale şi evoluţie                        |11   |
|.............................................                   |14   |
|Managementul calităţii în firmele germane                       |15   |
|........................................                        |     |
|Comparaţii între diversele sisteme de calitate                  |     |
|....................................                            |22   |
|Calitatea - preocuparea continuă  a omului                      |22   |
|........................................                        |25   |
|Statistici de top                                               |26   |
|................................................................|26   |
|...................                                             |27   |
|Stadiul actual şi tendinţele în domeniu                         |27   |
|...............................................                 |28   |
|                                                                |     |
|Capitolul II. PREZENTAREA S.C. ROLEM S.R.L.                     |     |
|2.1. Modul de constituire. Patrimoniu                           |     |
|.................……………….........                                |     |
|2.2. Istoricul firmei                                           |29   |
|........................................................….…………..|31   |
|.….                                                             |35   |
|2.3. Profilul de fabricaţie. Gradul de specializare şi cooperare|     |
|.…......……                                                      |41   |
|2.4. Mediul extern al firmei                                    |41   |
|................................................................|46   |
|........                                                        |     |
|2.4.1. Furnizori                                                |     |
|................................................................|     |
|...................                                             |49   |
|2.4.2. Beneficiari                                              |54   |
|................................................................|56   |
|................                                                |59   |
|2.4.3. Concurenţi                                               |64   |
|................................................................|67   |
|................                                                |68   |
|2.5. Structura organizatorică                                   |68   |
|................................................................|     |
|......                                                          |     |
|                                                                |     |
|Capitolul III. ANALIZA SISTEMULUI DE CALITATE ACTUAL ŞI A       |     |
|SISTEMULUI DE CALITATE CARE SE DOREŞTE A FI IMPLEMENTAT ÎN S.C. |69   |
|ROLEM S.R.L.                                                    |71   |
|3.1. Procesul de standardizare ............……………………………..……..    |75   |
|3.2. Procesul de certificare ....................………………………….……… |81   |
|3.3. Sistemul de calitate actual folosit în S.C. Rolem S.R.L    |90   |
|........……......                                                |94   |
|3.4. Sistemul de calitate care se doreşte a fi implementat în   |     |
|S.C. Rolem S.R.L.                                               |     |
|................................................................|     |
|...............................................                 |     |
|3.4.1. Autocontrolul. Noţiuni teoretice                         |     |
|..............................................                  |95   |
|3.4.2. Implementarea autocontrolului în S.C. Rolem S.R.L.       |     |
|.............                                                   |     |
|                                                                |     |
|Capitolul IV. FLUXUL TEHNOLOGIC AL REPERUL DC C 219 „ABDECKUNG  |     |
|UNTEN” (AU)                                                     |     |
|4.1. Pregătire şi prelucrare furnir                             |     |
|..............................................................  |     |
|4.2. Presare                                                    |     |
|................................................................|     |
|................................                                |     |
|4.3. Şlefuire în alb                                            |     |
|................................................................|     |
|.....................                                           |     |
|4.4. Lăcuire                                                    |     |
|................................................................|     |
|................................                                |     |
|4.5. Şlefuire- lustruire                                        |     |
|................................................................|     |
|...............                                                 |     |
|4.6. Frezare                                                    |     |
|................................................................|     |
|................................                                |     |
|4.7. Montare                                                    |     |
|................................................................|     |
|..............................                                  |     |
|4.8. Control final                                              |     |
|................................................................|     |
|.......................                                         |     |
|                                                                |     |
|Capitolul V.  ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE CELE DOUĂ SISTEME DE    |     |
|CALITATE                                                        |     |
|5.1. Studiu comparativ între sistemul de calitate actual şi     |     |
|sistemul de calitate care se doreşte a fi implementat în S.C.   |     |
|Rolem S.R.L. .......................                            |     |
|5.2. Calculaţia costurilor. Noţiuni teoretice                   |     |
|...............................................                 |     |
|5.3. Metoda tarif-oră-maşină                                    |     |
|................................................................|     |
|.....                                                           |     |
|5.4.Calculaţia costurilor pentru reperul DC C 219 „Abdeckung    |     |
|Unten”                                                          |     |
|Concluzii                                                       |     |
|................................................................|     |
|........................................                        |     |
|Anexe                                                           |     |
|................................................................|     |
|..............................................                  |     |
|Amplasamentul sistemului de producţie (varianta existentă)      |     |
|....................                                            |     |
|Amplasamentul sistemului de producţie (varianta propusă)        |     |
|.....................                                           |     |
|Elemente de ergonomie în „porţile de calitate”                  |     |
|........................................                        |     |
|Traseul de culegere a datelor în sectorul montaj                |     |
|.......................................                         |     |
|Reperul DC C 219 „Abdeckung Unten”  (AU)                        |     |
|.........................................                       |     |
|Bibliografie                                                    |     |
|................................................................|     |
|....................................                            |     |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu