Introducerea si extinderea tehnologiei cardurilor in Romania

                                   Cuprins
1. Structuri şi sisteme angrenate  în  emiterea   şi  utilizarea  cardurilor
……..…….…3
      1.1.                         Sisteme                          mondiale
…………………...……….........................................4
      1.2. Sisteme naţionale ……………………….………………………….….17
      1.3.     Criterii     utilizate     în      stabilirea      tipologiei
cardurilor……….………..…...25
2. Stadiul de implementare şi utilizare a cardurilor………………...………....…..35
           2.1. Pe plan mondial…………………………………...…….…..35
           2.2. În România ……………………………………….…..….42.  Legislaţia  internă  şi
internaţională în materie de carduri ………..…….……....60
            3.1.   Legislaţia   internaţională   în   materie   de   carduri
…...…..…….....62
           3.2. Legislaţia interna în materie de carduri ………...……………..60
4.     Perspectivele     evoluţiei     şi      consecinţele       utilizării
cardurilor……….…...............83
Bibliografie……………………………………………………………………87

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu