Managementul activitatii de creditare a persoanelor fizice

INTRODUCERE
Capitolul 1. Managementul activităţii de creditare a persoanelor fizice
1.1. Importanţa managementului activităţii de creditare
       2. Managementul bancar şi activitatea de creditare
1.3 Managementul portofoliului de credite
1.3.1 Organizarea activităţii de creditare
1.3.2 Creditarea persoanelor fizice
1.3.3 Evaluarea creditului prin punctaj
1.3.4 Criterii de acordare a creditelor
1.4 Politici manageriale
1.5 Orientări pe termen scurt
1.6 Lipsuri ale politicii de creditare
Capitolul 2. Analiza impactului pe care managementul practicat  de  BRD  GSG
îl are asupra evoluţiei creditelor acordate în perioada  .
2.1 Metodologia şi modul de realizare al programării creditelor
2.2 Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea BRD
2.3 Evoluţia creditelor acordate de BRD GSG
Capitolul 3. Studiu de caz: Managementul activităţii  de  creditare  aplicat
de  BRD Groupe Societe Generale
3.1. Gestiunea riscului de credit
3.2. Stabilirea provizioanelor de risc
3.3. Măsuri pentru asigurarea rambursării creditelor restante
3.4 Politica BRD în vederea diminuării ponderii creditelor neprformante
3.5. Sistemul informaţional privind procesul de creditare
Concluzii şi recomandări
BIBLIOGRAFIE:
50 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu